Zdaleka ne vždy kontrolovaní obstáli. Loni hygienici ve středních Čechách ukládali celkem 756 rozmanitých sankcí. Součet všech vyměřených pokut se vyšplhal na 2,8 milionu korun; jednoznačně přitom převažují sankce uložené provozovatelům stravovacích zařízení. 

„Stejně jako v roce 2016 jsme i loni provedli více kontrol oproti plánu – například právě stravovacích zařízení,“ připomněla ve čtvrtek ředitelka středočeské hygieny Jarmila Rážová. Proti předloňskému roku hygienici podle jejích slov zaznamenali nárůst objemu práce. Mimo jiné přibylo řešených podnětů od veřejnosti – a bylo také třeba vydat více stanovisek podle stavebního zákona. Zde se jedná o posouzení ochrany před hlukem předcházející výstavbě bytových i rodinných domů. Jejich počet se loni vyšplhal na 11 929, což je o 1683 více než předloni.

Kde naopak Rážová upozornila na pokles – a to navíc nadmíru potěšující – jsou údaje o epidemiích. „V roce 2017 se objevilo méně epidemických výskytů než v roce 2016,“ poznamenala ředitelka. Konkrétně jich středočeští hygienici loni řešili sedm (zejména se jednalo o střevní onemocnění či žloutenku) – což ve srovnání s rokem 2016 představuje pokles o 21! Žloutenku hygienici zaznamenali u 329 lidí, pacientů s klíšťovou encefalitidou evidovali 53 – a případů Lymeské borreliózy napočítali 317.

Jezero v Poděbradech
Hygienici už se chystají na květnové kontroly koupališť

Vybrané výsledky středočeských hygieniků za rok 2017:
Kontroly stravovacích zařízení
Při 2284 kontrolách prověřovali hygienici 2034 podniků – přičemž do některých se vraceli opakovaně. Za zjištěná pochybení uložili 687 sankcí dohromady za více než dva miliony; dělá to 2 080 500 Kč. Nejčastější nedostatky se tradičně týkaly nedostatečné provozní hygieny a nedodržení obecných požadavků na potravinářské prostory. Stále také přetrvávají pochybení týkající se nesprávného skladování potravin a pokrmů, označování rozpracovaných pokrmů či polotovarů – a vady se týkají i označování alergenů. 

Kontroly koupacích vod
Při 582 loňských kontrolách se hygienici zaměřili především na koupaliště a místa plavání kojenců a batolat. Umělých koupališť se týkalo 249 kontrol, přírodních koupališť 125 – a ve 47 případech došlo i na sauny. Díky příznivým podmínkám pro jakost vody ke koupání v přírodních koupalištích nebyl v letní sezoně vysloven žádný zákaz koupání. V případě nedodržení požadované kvality vody v umělých bazénech provozovatelé ihned zastavili provoz a vodu vyměnili. 

Kontroly dodržování jakosti pitné vody
Loňských 586 kontrol se zaměřovalo zejména na menší vodovody lokálního významu. Padlo osm pokut dohromady za 27 tisíc korun. Odhalení nedostatků ovšem rozhodně nebylo ojedinělé – problémy hygienici zaznamenali u 15 procent kontrol. Závady se týkaly zejména jakosti dodávané vody (a to včetně nedodržení mikrobiologických ukazatelů). Odhalena však byla i pochybení provozovatelů týkající se frekvence vlastních kontrol či nedodržení povinnosti zasílat výsledky rozborů pitné vody do informačního systému PiVo (Pitná Voda).

Kontroly dětských táborů
Hygienikům bylo loni ve středních Čechách ohlášeno celkem 242 zotavovacích akcí pro děti a 53 jiných podobných akcích, přičemž celkově se prázdninová rekreace týkala 24 214 dětí. Tyhle údaje mají organizátoři povinnost oznamovat předem. Pokud byly při některých ze 141 kontrol odhaleny nedostatky, nebyly natolik závažné, aby muselo dojít na pokuty. Zpravidla je také provozovatelé okamžitě napravili. Závady se týkaly především zásobování pitnou vodou (přičemž někdy nevyhověla ani voda tekoucí z kohoutků ve stálých ubytovacích zařízeních), nedostatků ve zdravotní dokumentaci – a také nezajištění vhodných podmínek pro ubytování dětí či jejich osobní hygienu.

Oblast hygieny práce
Loni středočeští hygienici řešili 81 podnětů – o rovnou desítku více než v předloňském roce. Čtvrtina stížností se ukázala jako oprávněná. Nakonec bylo uloženo 36 sankcí v celkové výši 309 000 Kč. Převažovaly stesky související s tím, že je na pracovišti v létě horko a v zimě chladno, či s nedostatečným větráním; další se týkaly nevyhovujícího sanitárního zařízení nebo zanedbávání úklidu toalet, sprch, umýváren a šaten. Nechyběly ani podněty ke špatné údržbě pracovišť či k neposkytování osobních ochranných prostředků. 

Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje

Návštěvnické centrum Vodní dům v obci Hulice. Návštěvníci se mimo jiné mohou předčit, jak vypadá betonové potrubí o průměru 2,5 metru: gravitační přivaděč, jímž voda díky výškovému rozdílu 30 metrů proudí až k 50 kilometrů vzdálené Jesenici.
Do suchých oblastí má voda přitéct v trase budoucí dálnice