Kapavka u mladých

Národní registr pohlavních nemocí, který zaznamenává údaje z lékařských pracovišť o odhalených diagnózách podle místa bydliště pacientů, uvádí pro střední Čechy za rok 2017 nemocnost 19,3 pacienta na sto tisíc obyvatel, uvedla referentka protiepidemického oddělení Václava Zvolská. S tím, že pohlavní chorobou loni v kraji onemocnělo 256 osob. Nejvíce pacientů spadá do věkové skupiny 25 až 34 let – nicméně kapavka se velkou měrou objevuje i u mladých mezi 15 a 24 lety.

Přes polovinu pacientů, rovných 59 procent, se hlásí k heterosexuální orientaci; v případě onemocnění syfilis to však je méně: 44,7 procenta (proti 43,4 procenta pacientů udávajícím homosexualitu). Dohromady to ale sto procent nedá; v řadě případů totiž údaj o sexuální orientaci není k dispozici.

Ze tří čtvrtin muži

„Více než tři čtvrtiny onemocnění (76,6 procenta) se týkaly mužů. 43 případů (16,8 procenta) onemocnění bylo zjištěno u cizinců,“ nechává Zvolská nahlédnout do statistik. Ty také prozrazují vzestup pohlavních onemocnění. Meziroční nárůst představuje 9,9 procenta (když v roce 2016 bylo evidováno 233 nemocných); vůči pětiletému průměru je navýšení ještě zřetelnější. Už ne o desetinu, ale bezmála o čtvrtinu. O 24,3 procenta!

Nejvýraznější přírůstek zaznamenaly dermatovenerologické ordinace či další lékařská pracoviště v případě pacientů s kapavkou – neboli gonokokovou infekcí. Takových onemocnění lékaři loni odhalili u Středočechů 176. O rovnou stovku méně – 76 – zaznamenali případů syfilis, což je onemocnění, které si v posledních letech udržuje víceméně setrvalou tendenci. Údaje dále doplňují čtyři onemocnění lymphogranuloma venereum.

Výjimečně se objevily i případy souběhu dvou pohlavních chorob zároveň. Naopak další sledovaná onemocnění, měkký vřed známý pod označením chancroid ani anogenitální infekce, nebyla zaznamenána. HIV pozitivitu lékaři nově zjistili u tří lidí; stejné údaje staršího data se týkají dalších 25 osob.

Onemocnělo i dítě

Hlášení o syfilidě, patřící zřejmě k onemocněním s nejošklivější pověstí, se za loňský rok týkají všech oblastí kraje kromě Rakovnicka. Nejvíce se tato choroba projevila v regionech Prahy-západ a Nymburska. Celkově onemocnělo 58 mužů (76,3 procenta) a 18 žen (23,7 procenta) – což je zřejmá změna proti roku 2016, kdy byl percentuálně poměr 69,4:30,6. V nemocnicích skončilo 53 pacientů, 23 se léčilo ambulantně. Mezi nemocnými figurovalo i 26 cizinců, což představuje třetinu všech pacientů; 34,2 procenta (o rok dříve jich bylo 16 s podílem 22,2 procenta). Více než dvě pětiny pacientů (43,4 procenta) představovali muži mající sex s muži. Syfilis byla zjištěna i u pěti těhotných žen; čtyři z nich jsou cizinkami.

Kapavka loni udeřila nejhůř za posledních deset let. Nejvíce zasáhla Kladensko a Prahu-východ. Onemocnělo 134 mužů (76,1 procenta) a 42 žen (23,9 procenta), což je poměr srovnatelný s rokem 2016. Hospitalizace byla potřebná u 38 pacientů, 138 se léčilo ambulantně. Převážně nemoc postihovala mladší ročníky, a to s výraznějším podílem osob uvádějících heterosexuální orientaci. Gonokoková infekce byla zjištěna i u dvou těhotných žen. Onemocněl také pětiletý chlapec z Kladenska, na něhož nákazu přenesla svými ústy matka.

Lymphogranuloma venereum, projevující se i zánětem konečníku, se týká pouze tří občanů České republiky a jednoho Slováka, přičemž ve všech případech došlo k přenosu nechráněným análním stykem mezi muži. Pacienti z Benešovska, Berounska, Mělnicka a Nymburska ve věku mezi 29 a 64 roky nepopírali rizikové chování. U tří z nich byla již dříve zjištěna HIV pozitivita, u jednoho navíc souběh s časnou syfilidou.

Hlášené pohlavní nemoci v roce 2017

Region  Syfilis  Kapavka  Lymphogranuloma venereum
Benešovsko 5 (nemocnost 5,2)  4 (nemocnost 4,1) 1 (nemocnost 1,0)
Berounsko  6 (nemocnost 6,7)  13 (nemocnost 14,4) 1 (nemocnost 1,1)
Kladensko  6 (3,7 procenta) 49 (nemocnost 30,2) 0 (-)
Kolínsko  4 (nemocnost 4,0)  8 (nemocnost 8,1)  0 (-)
Kutnohorsko 4 (nemocnost 5,4) 3 (nemocnost 4,0)  0 (-)
Mělnicko 6 (nemocnost 5,7)  11 (nemocnost 10,4)  1 (nemocnost 0,9)
Mladoboleslavsko 7 (nemocnost 5,5)  16 (nemocnost 12,7) 0 (-)
Nymbursko  9 (nemocnost 9,2)  11 (nemocnost 11,3) 1 (nemocnost 1,0)
Praha-východ  11 (nemocnost 6,6)  28 (nemocnost 16,7) 0 (-)
Praha-západ 14 (nemocnost 10,2) 17 (nemocnost 12,4)  0 (-)
Příbramsko 4 (nemocnost 3,5)  9 (nemocnost 7,9)  0 (-)
Rakovnicko 0 (-)  7 (nemocnost 12,7) 0 (-)
Středočeský kraj  76 (5,7 procenta)  176 (nemocnost 13,3)  4 (nemocnost 0,3)

Čísla udávají počty zaznamenaných onemocnění, údaj v závorce nemocnost přepočtenou na sto tisíc obyvatel.


VÝVOJ NEJROZŠÍŘENĚJŠÍCH POHLAVNÍCH NEMOCÍ VE STŘEDNÍCH ČECHÁCH

SYFILIS

Rok  Muži  Ženy  Celkem
2008  55  33  88
2009 56  43  99
2010  76  39  115
2011  50 31 81
2012 47  29 76
2013 44  25  69
2014 65  22  87
2015  65  12  77
2016  50  22 72
2017  58 18 76


KAPAVKA

Rok  Muži  Ženy Celkem
2008  63  23 86
2009 43  20 63
2010 44  26  70
2011  53  31  84
2012 73 26  99
2013 98  33  131
2014 96  25  121
2015 94  32 126
2016  116 40 156
2017 134  42  176

Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje