Kouzelné zaklínadlo zní: KKP – kulturní a kreativní průmysly. Jde o tvůrčí činnost, jíž se ve středních Čechách daří. KKP ve Středočeském kraji zaznamenávají rekordní růst, připomněla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). „Například hrubá přidaná hodnota za obory videohry, architektura, design, výtvarné umění, reklama, literatura a tisk vzrostla mezi lety 2014 a 2018 o neuvěřitelných 31 procent,“ upozornila na řeč čísel.

Příležitost, jak vydělat

Na to, že v tomto oboru lze počítat i v řádech početných nul, upozornila Jana Adamcová, jež se v rámci týmu inovačního centra specializuje právě na oblast KKP. Připomněla elektronickou hru Beat Saber, jejíž vývojářské studio nedávno koupil Facebook za miliardy korun.

„A takto vysoká přidaná hodnota vznikla činností pouhých tří osob,“ zdůraznila, jak se také v regionu podniká. Zmínila i hru Kingdom Come: Deliverance, jež přinesla oživení turismu v oblasti Sázavského kláštera, kde se ve středověkých kulisách odehrává děj hry.

Právě ta je současně ukázkou, jak lze pro současné podnikání využit odkazů minulosti, které jsou ve středních Čechách obzvlášť bohaté a rozmanité. Jak s kreativitou a současnými technologiemi skloubit čerpání z tradic a z minulosti. A to inovační centrum nabízí jako jeden z léků na koronavirovou nákazu středočeské ekonomiky: snažit se využívat kulturní dědictví pro ekonomický rozvoj.

Inspirace dneška minulostí

Tmavá verze čepice 'masaryčky'.Zdroj: www.kreativnistrednicechy.czPočítačová hra, pro niž byl prostorově naskenován Sázavský klášter, přitom není jediným příkladem úspěchu. Kremrová upozorňuje třeba na spolupráci rakovnického Muzea TGM se společností Tonak na čepicích „masaryčkách“. A další podněty k tomu, jak inovovat produkty a využít k tomu regionálního kulturního dědictví, se prý mohou jen sypat. Pomoci má nový web www.kreativnistrednicechy.cz věnovaný KKP – a doplněný i pilotním projektem on-line sbírek středočeských muzeí. „V nich mohou kreativci a podnikatelé hledat inspiraci v podobě technologických, řemeslných či gastronomických postupů, ornamentů, výtvarných děl, předmětů, hudebních motivů i příběhů pro tvorbu scénářů,“ nabízí Kremrová inspiraci minulostí.

To, že příležitostí hledat podněty bude přibývat, slibuje vedoucí odboru kultury krajského úřadu Kateřina Pešatová: kurátoři středočeských muzeí mají doplňovat další hodnotné sbírkové předměty. „Všem tvůrcům či výrobním firmám bude umožněn snadný přístup k datům, která by jinak složitě a zdlouhavě hledali po archivech či depozitářích – nebo by o nich vůbec nevěděli,“ poznamenala. S tím, že cukrář může najít tradiční recepturu, designér autentické ornamenty, kamnář tradiční vzory kachlí – nebo spisovatel či scenárista nové příběhy.

Odvětví, které skutečně frčí

Tomu, že má smysl zaměřovat na tuto oblast pozornost, opět napovídají čísla. Středočeský kraj je prvním v České republice, který podle metodiky ministerstva kultury oblast KKP zmapoval – a ukazuje se, že v kraji generuje 11 procent hrubé přidané hodnoty. Předčí tak i odvětví považovaná za tradiční: stavebnictví, dopravu či zemědělství.

KKP ostatně v kraji zaměstnávají 7,5 procenta obyvatel. A není jich málo. Bez řemesel a gastronomie, jejichž mapování ještě není dokončeno, v současné době v tomto sektoru působí 909 podniků, 11 867 osob samostatně výdělečně činných – ale i 179 neziskových organizací a 60 organizací příspěvkových.