„Prvním, čím začneme, je oblast kultury a cestovního ruchu,“ připomněla středočeská hejtmanka. „Chceme docílit toho, aby turisté z Polska zůstávali ve Středočeském kraji déle než jeden den,“ přiblížila svoji představu. Středočeský kraj by také měl být v Dolním Slezsku náležitě propagován, stejně jako na památky bohatá tamější oblast, která leží při hranicích s Českou republikou, naopak u nás.

Partnery v Polsku má kraj již z minulosti, plány na spolupráci však ustrnuly. Kontakty s Dolnoslezským vojvodstvím se naopak mají čile rozvíjet. Vedle oblasti cestovního ruchu se plánují těsné vazby zaměřené na řadu oborů: kromě kultury a vzdělávání (což se nabízí v prvním plánu) také na zdravotnictví, sociální věci nebo dopravu – a dále na ekonomiku, vědu či moderní technologie včetně inovací.