Třebaže do přípravy zásad územního rozvoje se veřejnost přímo nezapojuje, chystanou změnu jistě neponechají bez pozornosti odpůrci dostavby dálnice. Zatímco představitelé státu i kraje volají po co nejrychlejším dokončení D3 v celé plánované – a již schválené – trase, ozývají se i nesouhlasné hlasy hovořící o škodlivém zásahu do oblasti Posázaví a požadující pouhou modernizaci nynější trasy silnice I/3.

To však například hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) odmítá jako nemožné; zcela nedostatečné a neřešící současné problémy. Odpůrci se nicméně netají odhodláním využít všech prostředků, které by projektu dostavby dálnice mohly přinést překážky – a změny v zásadách územního rozvoje do tohoto arzenálu patří.

Obce i občané totiž v případě, že si uhlídají termíny, mají možnost uplatit námitky nebo připomínky jak k samotnému návrhu zásad, tak k vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území – včetně vlivů na životní prostředí, oblasti Natura 2000 a některé souvislosti ekonomické i sociální. Existuje dokonce i možnost podat žalobu k soudu.

Krajským radním naopak jde o to, aby aktualizace územně plánovací dokumentace byla co nejrychlejší a nekomplikovaná – přičemž vážnější trable se neočekávají. Navrhovaná změna se totiž nejeví jako zásadní. Jak samotná trasa vodovodu, tak umístění vodohospodářských objektů totiž spadají do koridoru, který v zásadách územního rozvoje je již vymezen pro vlastní dálnici.

Navíc dopady prací kolem vodovodu na životní prostředí budou ve srovnání se samotným budováním dálnice zanedbatelné – a středočeská část chystané D3 má v úseku od Prahy po Novou Hospodu již vydané souhlasné stanovisko EIA (tedy z hlediska posouzení vlivů na životní prostředí).

„Rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3 bude sloužit pro zásobování pitnou vodou v lokalitách, které jsou ve velké míře ovlivněné suchem,“ zdůraznil radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler (ANO). Konkrétně se podle jeho slov jedná o připojení na Posázavský skupinový vodovod a Skupinový vodovod Javorník – Benešov.

Plánovaná nová část soustavy zahrnuje zhruba 61 kilometrů přiváděcích řadů – a po čtyřech čerpacích stanicích a vodojemech. „Výhledové připojení je až pro 23,5 tisíce obyvatel rozdělených do 231 spotřebišť,“ poznamenal Draxler, z čehož plyne, že voda čerpaná z Želivky v nádrži Švihov by se nově měla dostat nejen do dalších měst a obcí, ale i do malých osad.

Vodovodní přivaděče (které mají současně sloužit i po potřeby dálniční správy, zásobovat odpočívky a rovněž zajistit dostatek požární vody pro případný zásah hasičů v budoucích dálničních tunelech) se mají budovat současně s výstavbou dálnice D3.