Nový vodovodní přivaděč a navazující systémy by měly zajistit vyhovující zásobování pitnou vodou pro zhruba 20 tisíc lidí. S využitím se počítá i pro potřeby samotné dálnice - například na odpočívkách, pro čistění tunelů, ale v případě potřeby také třeba jako hasební voda využívaná k likvidaci požáru.

O výstavbě nového přivaděče kopírujícího trasu dálnice a rozšíření vodárenské soustavy v jejím okolí se jedná dlouhodobě. Nyní zástupci vedení kraje požádají Ředitelství silnic a dálnic o plnou součinnost a koordinaci prací. Jde totiž o organizaci, jejímž prostřednictvím stát výstavbu dálnice zajišťuje. Dalším partnerem je také Jihočeský kraj.

V tomto případě o vzájemné součinnosti hovoří společné memorandum podepsané loni v listopadu. Spolupráce s Jihočechy by se podle slov náměstka hejtmanky Miloše Petery (ČSSD), který má v kompetenci oblast životního prostředí a zemědělství, měla týkat jak přípravy staveb, tak pomoci při jednání s místními samosprávami i s majetkoprávním vypořádáním.

Zamýšlená stavba, pro jejíž provozování má vodárenský zdroj na Želivce dostatečnou kapacitu nejen v současnosti, ale i s výhledem do budoucna, podle Peterových slov umožní napojit na nový vodovod 38 obcí a 203 osad.

„Rozšíření vodárenské soustavy bude řešeno připojením na Posázavský skupinový vodovod a Skupinový vodovod Benešov. Konkrétně se jedná o zhruba 61 km přiváděcích řadů, devět čerpacích stanic a čtyři vodojemy,“ upřesnil náměstek hejtmanky. Připomněl, že projekt od loňského prosince připravuje společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba.

Do budoucna se počítá s tím, že kvůli financování stavby rozšíření vodárenské soustavy by zřejmě mělo vzniknout sdružení měst a obcí. Jeho prostřednictvím by pak mělo být možné požádat o dotaci.