Jako připomenutí jejich památky byl připraven noční pochod pouze s mapou a kompasem, při kterém se účastníci museli dostat do zadaných bodů a plnit náročné úkoly. Při tom museli unikat hlídkám Wehrmachtu a skrývat se před kolaboranty.

Celé akce se zúčastnilo kolem 150 účastníků, mezi nimiž byli policisté, hasiči, vojáci, ale i civilní veřejnost z celé České republiky. Ti byli vybaveni krycími protektorátními doklady a postupně po skupinách vysazováni v neznámém místě z historických nákladních automobilů. Před tím dostali na základně instrukce a tajné pokyny od britského důstojníka.

Měli za úkol projít neviděni až k ruským partyzánům v lese pod vrcholem Makové Hory a historickou vysílačkou pomocí morzeovky dát Spojencům hlášení. Potom se přes hlídky německých vojáků dostat k památníku jednoho ze členů výsadku Hauptfogla, který byl nacisty zastřelen v polích za Pečicemi. Od něj už byla cílem základna.

První skupina byla vysazena po 19. hodině u Větrova, poslední na tomtéž místě deset minut po půlnoci. Že se jednalo o opravdu náročný úkol, potvrzovalo i bloudění jednotlivých vysazených skupin.

Jak přišli na nápad podobně rozsáhlou akci uspořádat, popsal jen z organizátorů, příbramský policista Jan Franc. "Účelem celé akce bylo připomenutí výsadkové operace CHALK do protektorátu v roce 1944. Takový operací byla u nás spousta, ale obecně známých je málo z nich. To je obrovská škoda, protože dle nás každá z nich zaslouží obrovskou úctu. Zkuste se jen zamyslet, v době války, nasednout do letadla s padákem na zádech a vyskočit do týla nepřátelského území, bez jakéhokoli jištění, podpory, zázemí, posil, zásobování a operovat tam při vědomí, co je čeká v případě chycení. To chtělo obrovskou odvahu," řekl Franc.

A s nadšením líčí záměr organizátorů: "Ten pochod jsme ale chtěli pojmout trochu jinak. Dát tomu hezký název a vybrat hezkou trasu, i to by bylo asi fajn, ale chtěli jsme opět přinést něco nového. A to se nám nakonec i povedlo. Zkrátka jsme přesunuli jsme účastníky do roku 1944 v protektorátu. Britský tábor, výsadek, protektorátní četníci, partyzáni, vysílačka, kontrolní stanoviště wehrmachtu a hlídky SS, to vše v noci."

"Za nás, jako pořadatele, mohu rozhodně říci, že s akcí jsme spokojeni," zhodnotil po skončení celý pochod jeden z organizátorů Jan Franc. Dále pokračoval: "Ta atmosféra byla skvělá a myslím si, že účastníci si rozhodně měli co užít. Za to patří největší díky hlavně, těm, kteří tu atmosféru zprostředkovali, tedy Klub vojenské historie Tommy, Klub vojenské historie Drkolnov, Klub vojenské historie Gardekorps Praha, Stráž obrany státu Falknovnad Ohří a všem dalším, kteří nám pomohli. Ohlasy ze stran účastníků jsou dosud skvělé a právě to je pro nás největší odměnou. Nyní už jen doufáme, že se ohlasy o akci co nejvíce rozšíří a napomohou tak připomenout tento výsadek široké veřejnosti."

Pochod se líbil také jednomu z účastníků Romanovi Vasserbauerovi. "Naše první skupina operace CHALK s krycím názvem ACH 001 měla bezproblémový výsadek v týlu nepřítele, umocněný o skákání do příkopu před projíždějícími auty, tichým šepotem při chůzi, svícením jen občas a navíc červeným světlem, zakončený zdárným vyhnutím se hlídce okupační armády, ale jen do doby kontaktu s místním odbojářem, kde nám bylo u guláše vynadáno, že jsme se vlastně neskryli před hlídkou SS, ačkoli zdárně, ale naprosto proti plánu jsme obešli kontrolní bod Wermachtu," vyprávěl s úsměvem.

A dodal: "Zbytek cesty už nebyl v tom správném výsadkářském duchu, ale i přes to jsme si to báječně užili, bez bloudění a vděční, že jsme dorazili do cílové oblasti ve stejném pořadí, jako jsme byli vysazeni, a to beze ztrát."