Vláda totiž od 1. března citelně zpřísnila opatření proti šíření koronaviru – a základní školy se zavírají komplet. Stejně jako školy speciální, mateřské i dětské skupiny.

Aby bylo postaráno o děti nenahraditelných profesí, jejichž rodiče jsou v práci nenahraditelní a v případě, že by kvůli péči o potomky zůstali doma, znamenalo by to velký problém, uplatní se opatření známé již z minulosti: na základě rozhodnutí hejtmanky jsou vyčleněny školy, jež mají povinnost zajistit péči o děti ve věku od dvou do deseti let, jejichž rodiče vykonávají konkrétně stanovené profese a za krizové situace o ně nemohou starat doma sami. Ano, nyní jde o děti již od dvou let a nikoli od tří jako dříve. Školy musí uposlechnout; odvolání není možné. Současně platí, že dohled jsou určené školy povinny zajistit tak, aby vytvořily skupiny nejvýše o 30 návštěvnících.

„Oproti minulému rozhodnutí je počet školských zařízení rozšířen z 52 na 77,“ konstatovala v sobotu hejtmanka Petra Pecková. Zdůraznila také, že podrobné informace o tomto nařízení dostalo všech 1144 obcí, městysů a měst v kraji, aby je mohly předat dál. Zařazeny do tohoto systému jsou jak školy základní, tak mateřské.

Často se připomíná, že je o péči určenou dětem, jejich rodiče (či jiní zákonní zástupci) pracují ve zdravotnictví, u policie či hasičů. Okruh vybraných profesí je nicméně podstatně širší. Zahrnuje mimo jiné i vojáky, strážníky, hygieniky, sociální pracovníky. Nechybí však třeba ani zaměstnanci úřadů práce, pracovníci České správy sociálního zabezpečení, Finanční správy ČR, ale i České pošty. Došlo rovněž mimo jiné na pracovníky podílející se na zajištění funkce prvků kritické infrastruktury, jež upřesňuje zákon o krizovém řízení, obecní a městské úředníky starající se o chod úřadu za nouzového stavu či zařazené do krizových štábů – a stranou pochopitelně nemohli zůstat ani členové týmů pověřených škol či pracovníci školního stravování.