Ti na základě udání provedli za první čtyři měsíce letošního roku 59 kontrol. V průměru tedy podněty spotřebitelů řešili patnáctkrát za měsíc. Nejčastěji se tyto kontroly týkaly restaurací, kde se vaří: bylo jich 27; shodně po 13 případech pak bylo v takzvaných nevyvařujících provozovnách (kam spadají třeba výčepy, bary nebo kavárny, ale i občerstvení s nabídkou salátů či chlebíčků) a tam, kde je zajištěno závodní stravování. I firemní kantýny tedy dovedou pokazit pracovní pohodu. Dohromady při těchto kontrolách padlo 43 pokut v celkové výši 220 500 Kč. V řadě případů tedy šlo o stížnosti oprávněné.

Od restaurací po stánky

Kontroly, k nimž vedou podněty naštvaných zákazníků – a pohříchu někdy i lidí, jimž se po konzumaci nevyhnuly zdravotní obtíže – představují však jen příslovečnou špičku ledovce. Celkově hygienici v kraji uskutečnili během čtyř měsíců 837 kontrol v provozovnách stravovacích služeb. Převažovaly vyvařující restaurace (369 kontrol), následovaly závodní stravování zaměstnanců (203) a nevyvařující provozovny (129). Stranou pozornosti však nezůstaly ani zajištění stravování v zařízeních zdravotních a sociálních služeb (57 kontrol) nebo prodejní stánky – ať už pevné (41), či mobilní (19).

Dvě zavřené provozovny

Nějaké odhalení končící sankcí přinesla zhruba každá třetí kontrola. Pokut hygienici rozdali 256, a to v celkové výši 877 500 Kč. V průměru to tedy „spravilo“ necelých tři a půl tisíce (plus dohled na odstranění nedostatků). Ne vždy ale stačilo důkladné smýčení. Dvě provozovny hygienici okamžitě uzavřeli, v dalších 11 dočasně omezili nabídku pozastavením výkonu činnosti. Dvacetkrát musely z provozovny zmizet nevhodné potraviny, čemuž se říká vyřazení ze stravovací služby; v dalších šesti případech dokonce došlo přímo na jejich nucenou likvidaci. A povolat specializovanou firmu zajišťující hubení škůdců bylo nutno na třech místech.

Byť prostředí bývá rozdílné, odhalené nedostatky se často opakují. Především je to zanedbávaný úklid, špína a zbytky potravin na podlaze, stěnách i zařízení, nedostatečně vybavené zázemí pro personál, skladování potravin nebo polotovarů vlastní výroby bez náležitého označení, patřičných dokladů o původu, či přímo prošlých. A dokonce se našly věci, které byly plesnivé či očividně zkažené! K dalším zjištěným problémům se přiřadily třeba nedostatky týkající se vyvěšených cedulí: od označení provozovny přes zákazy kouření či prodeje alkoholu a tabákových výrobků osobám mladším 18 let až po chybějící informace o alergenech.

Závažné případy řešené v květnu
- Restaurace na Rakovnicku: zanedbání úklidu i čištění technologických zařízení, chybějící dřez v přípravně zeleniny, nezačištěná stěna u pracovní plochy v kuchyni, plísně ve skladu

- Asijská restaurace na Mělnicku: zanedbaný úklid včetně zaprášených stěn a pavučin na stropě v kuchyni, vzduchotechnika znečištěná mastnotou, velmi poškozená chladicí a mrazicí zařízení (dokonce s odlupujícím se vnitřním povrchem) se značnou námrazou, neoznačené polotovary vlastní výroby, ve skladu předměty nesouvisející s provozem

- Restaurace v Příbrami: zanedbaný úklid i čištění vybavení, prošlé a neoznačené potraviny, nesprávné skladování potravin (syrové mleté maso společně s vařenými bramborami), uložení osobních potravin zaměstnanců společně se zásobami pro restauraci

- Cukrárna na Rakovnicku (podnět spotřebitele): zanedbání úklidu, znečištěné okenní parapety s mrtvým hmyzem, neudržované hygienické zařízení

- Restaurace na Rakovnicku (provozovna uzavřena): zanedbání úklidu i čištění technologických zařízení, plesnivá zelenina, neoznačené zchlazené a mražené potraviny, plíseň na rozvodech vody, znečištěný pořadač na příbory

- Kavárna v Příbrami: nedostatečné stavebně technické oddělení přípraven zeleniny, pokrmů a cukrářských výrobků, lednice a mrazák nevhodně v šatně zaměstnanců

- Pizzerie na Mělnicku: zanedbaný úklid i čištění technologických zařízení, znečistěné boxy na syrové těsto, prošlé suroviny, neoznačené polotovary vlastní výroby, nevyhovující postup rozmrazování syrového masa

Zdroj: khsstc.cz/obsah/stravovaci-zarizeni_507_1.html