Za hlavní cíle pirátského volebního programu pro střední Čechy a Středočechy označil zvyšování kvality života občanů a průhledné vedení kraje s průhledným a zodpovědným hospodařením a transparentním zveřejňováním informací.

Jako zásadní připomíná zajištění kvality a dostupnosti zdravotní péče v regionech – ale i opatření pro udržení vody v krajině. „Dále se zaměříme na střední školství, rodiny a sociální oblast, územní rozvoj a kulturu,“ plánuje Snížek.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš, který zahájení středočeské kampaně moderoval, odkazuje na volební heslo Šance změnit budoucnost. A ani on netají sebevědomé cíle – a to v celorepublikovém měřítku. „Cesta k vybudování moderních krajů nové generace začíná právě teď,“ prohlásil. Mimo jiné slibuje zlepšit informování veřejnosti, dále zapojení občanů do rozhodování, lepší dostupnost zdravotních i sociálních služeb, zlepšení dopravy – a rovněž zmiňovanou ochranu krajiny před suchem.

Piráti představili rovněž své kandidáty do senátních voleb, jež se uskuteční počátkem října společně s těmi krajskými. V obvodě Kolín je reprezentuje Cyril Koky, který by chtěl využít zkušenosti se sociální problematikou a prevencí kriminality a pomoci řešit problematiku sociálního vyloučení, nadměrných dluhů a exekucí.

V obvodu Kladno kandiduje Adéla Šípová, jíž podle vlastních slov jde zejména o sociální politiku, životní prostředí a otevřené hospodaření státu. I ona hovoří o koncepčním řešení dluhových pastí – a rovněž o potřebě řešit trh s bydlením.

V obvodu Příbram se uchází o přízeň voličů Simona Luftová, k jejímž tématům také patří snaha prosazovat zákony, které pomohou lidem z dluhových pastí; dále hovoří o legislativní podpoře malých a střední podnikatelů a občany v hmotné nouzi. Ale i o tom, že chce být senátorkou lidem dostupnou, jež pomáhá řešit skutečné problémy.