Jak uvedlo vedení kraje, občané v petici upozorňují středočeské a pražské radní na předpokládané zvýšení dopravní zátěže a nepřiměřené zatížení obytné zástavby. Z těchto důvodů se záměrem výstavby spojky nesouhlasí. Chtěli by, aby jejich stanovisko vedení kraje a Prahy akceptovalo.

„Petice, v níž občané Šestajovic a městských částí Klánovice a Horní Počernice žádají kraj o vyvinutí veškerého úsilí pro to, aby koridor pro Klánovickou spojku byl jednoznačně vymezen v územní plánovací dokumentaci, byla na krajský úřad zaslána 26. června,“ sdělil radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO 2011) s tím, že splnit požadavky uvedené v petici by znamenalo přepracování Zásad územního rozvoje a dalších územních a dopravních plánů kraje. „To by však s ohledem na dodržení zákonných a správních lhůt absolutně eliminovalo možnost využít financování projektu z prostředků Evropské unie z programovacího období 2021-2020,“ zdůraznil radní.

Ilustrační foto
O seminář ohledně dotací byl velký zájem, až přidali termín

Ten nadále uvedl, že kraj uzavřel dohodu o vzájemné spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic a Hlavním městem Prahou už před třemi lety; dohoda se týkala celého navrhovaného řešení Klánovické spojky.

V roce 2017 byla uzavřena prováděcí smlouva na vyhotovení projektové dokumentace a 17. června 2019 vydala Rada Středočeského kraje souhlasné stanovisko v rámci posuzování vlivu stavby na životní prostředí EIA.

Součástí navrhovaného řešení je také mimoúrovňová křižovatka Beranka na čtvrtém kilometru dálnice D11 a navazující Hornopočernická spojka. Celá Klánovická spojka by měla být dlouhá 2,48 kilometru a měla by být komunikací zařazenou jako silnice II. nebo III. třídy. Šířka bude 10 metrů. Předpokládá se, že že zde bude jezdit cca osm tisíc vozidel denně.

Ilustrační foto
Pokuty řidiči platili hlavně za rychlost a technický stav
Nehoda ze 7.1. 2012
Kraj chce vyřešit nebezpečný úsek z Jiřic do Benátek nad Jizerou