Jak uvedlo vedení kraje, občané v petici upozorňují středočeské a pražské radní na předpokládané zvýšení dopravní zátěže a nepřiměřené zatížení obytné zástavby. Z těchto důvodů se záměrem výstavby spojky nesouhlasí. Chtěli by, aby jejich stanovisko vedení kraje a Prahy akceptovalo.

„Petice, v níž občané Šestajovic a městských částí Klánovice a Horní Počernice žádají kraj o vyvinutí veškerého úsilí pro to, aby koridor pro Klánovickou spojku byl jednoznačně vymezen v územní plánovací dokumentaci, byla na krajský úřad zaslána 26. června,“ sdělil radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO 2011) s tím, že splnit požadavky uvedené v petici by znamenalo přepracování Zásad územního rozvoje a dalších územních a dopravních plánů kraje. „To by však s ohledem na dodržení zákonných a správních lhůt absolutně eliminovalo možnost využít financování projektu z prostředků Evropské unie z programovacího období 2021-2020,“ zdůraznil radní.

Ten nadále uvedl, že kraj uzavřel dohodu o vzájemné spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic a Hlavním městem Prahou už před třemi lety; dohoda se týkala celého navrhovaného řešení Klánovické spojky.

V roce 2017 byla uzavřena prováděcí smlouva na vyhotovení projektové dokumentace a 17. června 2019 vydala Rada Středočeského kraje souhlasné stanovisko v rámci posuzování vlivu stavby na životní prostředí EIA.

Součástí navrhovaného řešení je také mimoúrovňová křižovatka Beranka na čtvrtém kilometru dálnice D11 a navazující Hornopočernická spojka. Celá Klánovická spojka by měla být dlouhá 2,48 kilometru a měla by být komunikací zařazenou jako silnice II. nebo III. třídy. Šířka bude 10 metrů. Předpokládá se, že že zde bude jezdit cca osm tisíc vozidel denně.