Jak vážně se situace jeví, naznačuje fakt, že rada kraje v pondělí odvolala ředitele domova seniorů Červený mlýn Všestudy Petra Kubíčka. Krajský úřad o tom informoval ve čtvrtek – s tím, že situaci v domově je zapotřebí okamžitě řešit. Proto byl vedením pověřen Ondřej Šimon, ředitel seniorského domova v Berouně. Ten už se v minulosti osvědčil jako krizový manažer při řešení obtížné situace v jiném domově, a to na Rakovnicku.

Od 1. října by se měl vedení ujmout nový ředitel, který vzejde z chystaného výběrového řízení. Kontaktovat odvolaného Kubíčka se Deníku nepodařilo. Podle dostupných informací je už dva týdny v pracovní neschopnosti.

Údajné machinace šetří policie

V kauze Červený mlýn se podle Heřmanové objevilo podezření na neoprávněné nakládání se svěřenými finančními prostředky. Odstartovalo prověrku pracovnic odboru interního auditu a kontroly krajského úřadu – a následovalo podání trestního oznámení. „Škoda je v řádu milionů,“ řekla Deníku Heřmanová – s tím, že až do ukončení prošetřování nechce být konkrétnější.

Leccos však napoví vyjádření policie. „Vzhledem k věcné příslušnosti jsme věc předali kriminalistům krajského ředitelství,“ sdělila Deníku Markéta Johnová z mělnického územního odboru. Z toho lze vyčíst, že oněch milionů by mělo být víc: prsty jedné ruky k jejich spočítání nestačí.

Středočeská kriminálka pak pouze potvrdila, že krajští detektivové trestní oznámení týkající se zpronevěry v jednom z domovů pro seniory na Mělnicku skutečně začali řešit; s prvotními úkony jsou však na samém počátku.

Klientů se problém nedotkl

To, co se děje kolem chybějících peněz, péči o půl stovky klientů nepoznamenalo. I tamější obyvatelé si ji ostatně chvílí, stejně jako prostředí a práci personálu. Situace navíc není taková, že by domovu chyběly peníze na platby. Dokonce se nemusí šetřit ani na nákupech nového vybavení: chystá se pořízení zvedáků pro imobilní klienty či takzvané asistenční lázně (pro koupání v lůžku).

Že se stalo něco neobvyklého, obyvatelé domova nemohli sami postřehnout – dozvěděli se to až ve čtvrtek od prozatímního ředitele Šimona. Rodinní příslušníci pak při svých návštěvách najdou na vývěskách telefonní číslo na něho i kontakt na radní Heřmanovou, s nimiž mohou probrat, co se děje a co bude dál.

Podstatné je, že klienti o peníze ze svých depozitních účtů (je obvyklé, že každý má v domově vlastní „konto“, z něhož se platí třeba léky, hygienické pomůcky nebo si lidé mohou nechat vyplatit kapesné na drobné výdaje) nepřijdou, ujistila radní.

To ostatně potvrzuje i její vyjádření na webu krajského úřadu: „Bude-li prokázáno, že možné neoprávněné nakládání se svěřenými finančními prostředky bude mít dopad na klienty, jsem připravena radě a zastupitelstvu kraje navrhnout adekvátní řešení tak, aby jim nebyla způsobena jakákoliv finanční újma.“ Jinými slovy: chybějící peníze kraj dodá.

V návaznosti na dění v Červeném mlýně chystá kraj intenzivnější kontroly i v dalších svých domovech seniorů a podobných zařízeních sociálních služeb (se zaměřením i na depozitní účty klientů) – a chystají se i další opatření. O tom, že by bylo třeba reagovat zásadnější změnou v hospodaření příspěvkových organizací, však vedení kraje neuvažuje.

Dostupné informace o kauze Červený mlýn
- Na práci bývalého ředitele domova seniorů, na něhož dosud nepřišla stížnost od klientů ani zaměstnanců a který měl pověst jednoho ze zkušených manažerů patřících v kraji mezi nejlepší, se krajští kontroloři zaměřili v souvislosti s jeho působením v čele organizace Rybka (starající se o děti s postižením). Tam se objevila podezřelá účetní operace – nicméně peníze nakonec nechyběly.

- Jinou situaci naznačuje kontrola hospodaření v domově Červený mlýn, v jehož čele stál přes osm let: přišlo se na možné neoprávněné nakládání se svěřenými prostředky. Účetnictví nicméně na první pohled problém nenaznačovalo (a také pravidelné kontroly, prováděné jednou za tři roky, do roku 2016 pochybení neprokázaly). Neobvyklé bylo hlavně to, že se v trezoru měla přechovávat nezvykle vysoká částka v hotovosti. Peníze se však nenašly.

- Co přesně se v hospodaření domova odehrávalo a kdo se na tom mohl podílet, je aktuálně předmětem šetření krajského odboru interního auditu (spolupracujícího také s firmou, jež pro domov zpracovává účetnictví a má pomoci s rozkrytím účetních operací) i kriminální policie.

- Vzhledem k tomu, jaké má domov příjmy, a výši předpokládané škody se jeví jako pravděpodobné, že k podezřelým „přesunům“ muselo docházet po několik let. Kam chybějící peníze zmizely, zatím není jasné.