„Rozpočtem na příští rok ohrožuje krajská koalice zdravotní péči,“ obává se Kupka, jenž se pozastavuje nad snížením částky pro nemocnice o 117 milionů korun – s nulovými provozními dotacemi a poklesem částky na investice – z letošních 664 milionů na 331 milionů. Kupka varuje před podfinancováním, které by podle jeho mínění mohlo představovat ohrožení především pro poskytování zdravotní péče Oblastní nemocnicí Kladno – a zřejmě i nemocnicí v Mladé Boleslavi.

Skopeček, který byl ještě před 13 měsíci radním pro oblast školství, zase upozornil, že aktuální návrh rozpočtu se chystá „vyhladovět“ krajem zřizované střední školy. Jednoprocentní nárůst částky určené na provoz škol ve srovnání s letošním rokem považuje za nedostatečný; nepokrývající ani očekávanou inflaci a plánované zvýšení cen energií. Podle Skopečkových slov hrozí, že ředitelé nebudou mít dostatek peněz na drobnou údržbu, kultivaci a rozvoj škol, což se podle něj může po několika letech projevit vyššími nároky na peníze potřebné na řešení havárií a na velké opravy.

Do třetice se opozičníci z ODS ohrazují proti návrhům na schválení systému využívání kontokorentních úvěrů v celkovém objemu 800 milionů. Proti samotným kontokorentům, pokud by měly sloužit k předfinancování projektů financovaných z evropských a národních dotací, sice nic nenamítají – žádají ale změnu pravidel rozhodování o využívání těchto peněz. Trvají na tom, aby prostředky z kontokorentu radní nemohli poslat na cokoli jiného. Předfinancování projektů ano, kofinancování ne, shrnul postoj zastupitelského klubu ODS jeho předseda Tomáš Havlíček. Kofinancování by podle něj znamenalo další zadlužování kraje. „Pokud existují takové strategické projekty, na jejichž financování kraj nemá prostředky a je nutno využít úvěr, mělo by o takovém kroku rozhodovat zastupitelstvo – a ne jen rada,“ zdůraznil Havlíček.