K původně schválené půlmiliardě korun, jež byla na výměnu starých uhelných kotlů za moderní zdroje vytápění s ekologičtějším provozem určena původně, již ministerstvo z různých zdrojů přisypalo více než dvě stě milionů – a nemusí prý jít o poslední navýšení.

„Vzhledem k navýšení finanční alokace od Ministerstva životního prostředí ČR na tento dotační titul by se mělo ve 3. výzvě Středočeského kraje dostat až na 6730 žadatelů,“ uvedl k rozdělování sumy, která je již nyní potvrzená, náměstek hejtmanky Gabriel Kovács (ANO) s kompetencí pro oblast financí.

Z těchto peněz ještě zůstávají volné prostředky pro zhruba jedenáct stovek zájemců. K 19. prosinci totiž kraj registroval celkem 5622 žádostí. Ve skutečnosti bude zřejmě peněz zbývat ještě víc – zkušenost z minulých výzev totiž ukazuje, že ne všichni z těch, kteří podali žádost, nakonec dospějí až k podepsání smlouvy o poskytnutí dotace.

Hejtmanství i Kovács osobně proto vyzývají každého, kdo o využití kotlíkové dotace uvažuje, ať žádost skutečně podá: není důvod, aby zájemci čekat a otáleli. Žádosti se registrují elektronicky na webových stránkách krajského úřadu, následně je třeba podklady vytisknout, podepsat a doplněné stanovenými přílohami doručit na krajský úřad rovněž na papíře.

Podle schválených pravidel je lhůta pro podání žádostí až do 30. června 2022 – nebo do vyčerpání peněžních prostředků, jež jsou na tento dotační program určeny. Protože však existuje možnost, že by ministerstvo mohlo poskytnout i další peníze, bude v případě většího zájmu žadatelů vytvořen „zásobník" žadatelů.

V rámci kotlíkových dotací mohou majitelé rodinných domů získat příspěvek na náhradu starého kotle tepelným čerpadlem, kotlem na biomasu, ať už automatickým, nebo s ručním přikládáním, či plynovým kondenzačním kotlem. Musí však jít o domy sloužící k trvalému bydlení – na rekreační objekty se kotlíkové dotace nevztahují. Nelze z nich také platit pořízení topení do novostavby: podmínkou je nahrazení starého kotle, který bude následně zlikvidován.