Zmiňovaný deficit mají pokrýt jednak úspory z letošního roku, kdy se hospodaření vyvinulo příznivěji, než vedení kraje zprvu očekávalo, jednak peníze z úvěrů umožňujících rozsáhlé investice. A právě to je jedním z důvodů, proč k návrhu má a bude mít výhrady hnutí ANO jako jediná opoziční strana v krajském zastupitelstvu. Že má výhrady k zadlužování kraje, potvrdil Deníku někdejší radní a nyní opozičník Martin Herman (ANO). Připomněl, že lidé z dřívější opozice, kteří jsou nyní u moci, se v minulém volebním období stavěli ostražitě k rozhodování o sjednání úvěrového rámce u Evropské investiční banky. „Tehdy protestovali – a teď si půjčují další miliardy, které budou splácet až příští krajské vlády. Myslím, že před volbami slibovali pravý opak,“ řekl Herman Deníku.

Nyní úvěr, pak víc peněz z daní

Náměstek hejtmanky Věslav Michalik (STAN), který má na starost oblast financí, dotací a inovací, jinou cestu než půjčování peněz aktuálně nevidí, pokud kraj nechce zastavit investice – a to v době, kdy ještě lze získávat peníze z evropských dotací, což nebude trvat věčně. Připouští, že dlouhodobě si půjčovat peníze nelze a bude třeba dosáhnout změny výše příjmů. Na tom, jak to udělat, se s předchůdci dokonale shoduje: je třeba dosáhnout změny rozpočtového určení daní; způsobu, jakým stát rozděluje krajům výnosy z daní. Jde o model založený na počtu obyvatel v roce 2000 – jenže Středočeský kraj, mající nyní 1,405 milionu obyvatel, tehdy obývalo o 250 tisíc lidí méně.

S předchůdci se Michalik shodne i na propočtech: spravedlivé by bylo, kdyby kraj ročně dostával o dvě miliardy víc (a to už je částka, s níž lze uskutečnit řadu záměrů!). O tyto dvě miliardy navíc se hlásí i hejtmanka Petra Pecková (STAN). „Nejvíce chybí ve veřejné dopravě, v opravách silnic či ve školství,“ poznamenala. I ona zdůrazňuje, že úvěrování má své limity – a z dlouhodobého hlediska je nutné posílit financování kraje z daní. Je však jasné, že kraje, které by naopak měly o část příjmů přijít, mají na férovost dělení peněz jiný pohled.

Hodně peněz má zlepšit silnice

Investice jsou podle Michalikových slov zásadní – a návrh rozpočtu u nich klade důraz zejména na zlepšení dopravy, školství a na využití evropských fondů. Celkem se počítá s investičními výdaji ve výši 6,53 miliardy korun. Obzvlášť velkými akcemi se mají stát rekonstrukce silnice mezi Prahou a Štěchovicemi (800 milionů korun), oprava mostu přes Labe v Kolíně (téměř 400 milionů), obchvaty několika měst a obcí či projekty snižování energetické náročnosti budov. Hejtmanka Pecková připomíná, že k prioritám dále patří investice do školství, integrovaného záchranného sytému a digitalizace.

„Letos se přes velké nejistoty v ekonomice podařilo nasadit vysoké tempo investic, které jen z krajského rozpočtu představovaly více než šest miliard korun. Daří se nám hospodařit lépe, než jsme očekávali. Příjmy výrazně přesahují plán a výdaje se nám podařilo snížit pod plán,“ uvedl náměstek Michalik. „I díky tomu můžeme pro rok 2022 mít rozpočet výrazně proinvestiční,“ upozornil, že vedle úvěrů umožní investovat využití úspor.

Pokud jde o půjčené peníze, nejnověji kraj uzavřel smlouvu o čtyřmiliardovém úvěrovém rámci s Komerční bankou (který je připraven k čerpání až do roku 2026 a se splatností do roku 2047) a s Českou spořitelnou na 2,5 miliardy korun (s předpokládaným čerpáním rovněž do roku 2026 a plánovanou splatností do roku 2031). Úvěrové linky jsou podle Michalikových slov určené primárně na investiční projekty spolufinancované krajem a evropskými fondy, kdy na nové programové období 2021–2027 jsou v plánu projekty za přibližně 18 miliard korun.

Pohled do rozpočtu Středočeského kraje
- Příjmy kraje jsou pro rok 2022 naplánovány na 35,7 miliardy korun, z čehož daňové příjmy tvoří necelých 11 miliard.
- Výdaje kraje mají podle návrhu rozpočtu pro rok 2022 dosáhnout 40,2 miliardy korun.
- Největší část tradičně tvoří transfery v hodnotě bezmála 23,5 miliardy korun; většinou jde o peníze s předem daným určením, které rozpočtem „protékají“ spíše formálně, kdy výši částek i jejich určení prakticky nelze ovlivňovat.
- Pro investiční projekty – buď za finanční spoluúčasti kraje, nebo plně financované z krajského rozpočtu – je vyčleněna částka 6,54 miliardy korun. Konkrétně má jít o 140 projektů spolufinancovaných z evropských dotací nebo z národních zdrojů; dalších 134 projektů má být financováno přímo z krajského rozpočtu.
- Na dotace rozdělované obcím, spolkům, nadacím, podnikatelům i jednotlivcům v rámci Fondů Středočeského kraje má být připraveno 688 milionů korun (což je o více než 100 milionů více než letos a například o 250 milionů více než v roce 2018).

Zdroj: Věslav Michalik, náměstek hejtmanky Středočeského kraje