Premiér Andrej Babiš (ANO) jim připomněl, co už ráno zmiňoval při návštěvě krajského úřadu: „Naše země by potřebovala investiční plán na deset let – a my se ho snažíme udělat.“ Záměr přiblížil jako fond, z něhož by bylo možné čerpat peníze pro místní komunikace, na bytovou politiku, sport a další aktivity. Zmínil také, že vláda bere velmi vážně úkoly, kterých se týkají stesky z obcí: v dopravě především dokončení Pražského okruhu a dostavbu dálnice D3, dále pak řešení problémů se zásobováním pitnou vodou (ať už jde o nedostatek vody, či její kvalitu) i s odkanalizováním obcí. V souvislosti s problémem nedostatku bytů zmínil záměr zřídit regionální programy, které by obcím usnadnily nejenom bytovou výstavbu, ale i budování zařízení sociálních služeb, obnovu památek či podporu sportu a cestovního ruchu.

Zástupci vlády a kraje jsou na železniční zastávce ve Velké Bučině, která leží na trati mezi Kralupy nad Vltavou a Velvary.
Přidat vlaky na koleje? Problém. Zřídit parkoviště u nádraží? Taky problém!

Starosty oslovili i další členové nynější jednobarevné vlády hnutí ANO. Ministr životního prostředí Richard Brabec zaujal upozorněním na programy svého resortu, které obcím umožní získat až 80 procent nákladů na projekty související se zajištěním dostatku vody. Ohlas měla také slova ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové: ta uvedla, že se podařilo najít 1,5 miliardy korun pro základní školy – a připravuje se také vyhlášení nové výzvy v rámci programu ITI (integrovaných teritoriálních investic) zaměřené na mateřské školy se 600 miliony.

V rámci debaty se starostové ozývali například s výhradami souvisejícími s plány na vybudování spalovny odpadu v Horních Počaplech, kdy občané i jejich volení zástupci mají obavy mimo jiné z extrémně nepříznivých dopadů na dopravu. I o tom se jednalo už na hejtmanství, kde padla i konkrétní cifra: na dobudování obchvatných komunikací by byly potřebné čtyři miliardy korun. Vedení kraje bude dále jednat s ministerstvem dopravy o tom, co dál. Nejenom jasno, ale také hotovo by přitom mělo být do roku 2024, kdy se zprovozněním spalovny počítá nejen firma ČEZ, ale i kraj; tehdy totiž bude zakázáno skládkování. Příslib společného hledání řešení nicméně asi není to, co by odpůrce projektu uspokojilo.

Na výjezdní zasedání ve středu vypravila do středních Čech vláda premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO). Návštěva spojená s cestováním po problematických místech v kraji začala setkáním s radními na krajském úřadu.
Nechybí peníze, ale vize rozvoje a plán investic