Participativní rozpočet (založený na tom, že ve veřejném rozpočtu je vyčleněna určitá částka pro projekty, jež mohou navrhovat občané – a následně veřejnost hlasuje o tom, zda se se mají uskutečnit) pro rok 2021 svým rozhodnutím zrušili krajští radní. „Přehodnotit priority“ a hledat úspory je podle hejtmančiných slov nutné kvůli koronavirovým dopadům i chystaným změnám ve výběru daní.

Už tedy neplatí, že občané mohou do 31. ledna předkládat své návrhy na zvelebení nejrozmanitějších prostranství i zákoutí, což vyhlásila rada kraje v dřívějším složení již 21. září – tedy ještě před říjnovými volbami, které na hejtmanství přinesly střídání stráží. Nové vedení náhradou nabízí dvoumilionový fond na podporu radnic při „rozjezdu“ vlastních participativních rozpočtů. „Městům a obcím také zdarma nabízíme softwarovou platformu pro hlasování občanů,“ řekla Pecková.

Deníku potvrdila, že zrušení participativního rozpočtu, pro nějž minulé vedení kraje reprezentované hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou (ANO) používalo označení „projekt Můj kraj“, se vztahuje výhradně na ročník 2021. Ze 124 projektů, které vzešly z toho letošního, by kvůli potřebě šetřit neměl být ohrožen žádný. Nyní to potvrzuje i sdělení na webu Můj kraj: „Změny nemají vliv na projekty, které úspěšně prošly hlasováním v roce 2020. Jejich příprava a realizace probíhají a budou řádně dokončeny dle vypsaných podmínek.“

Jinak postupovat v tíživé finanční situaci nebylo možné, konstatovala Pecková, jež se sama označila za fanynku participativních rozpočtů. „V Mnichovicích jsem ho založila už před několika lety,“ připomněla, že je také starostkou města na Praze-východ.