Pamětní deska připomene a uctí vězně, kteří za druhé světové války v Panenských Břežanech nuceně pracovali. Jeden z řady svých pobočných táborů zde skutečně měl i koncentrák až z bavorského Flossenbürgu. Na práce v zemědělství a v lese bylo odtud přivezeno 15 Svědků Jehovových původem z Německa, Polska Nizozemí i českých zemí. Pobyt pod dohledem příslušníků SS všichni přežili.

Památník národního útlaku a odboje se nachází v takzvaném horním zámku v Panenských Břežanech. Barokní stavba zažila mnohé pozoruhodné i pohnuté chvíle. Mimo jiné sloužila jako předváděcí salon firmy vyrábějící luxusní nábytek, za okupace se zámek stal sídlem státního tajemníka Karla Hermanna Franka – a po válce nyl využíván jako školicí středisko funkcionářů krajského národního výboru. Následně se proměnil v domov důchodců.

Nyní je jeho nejvýznamnější součástí interaktivní expozice Zločin a trest, jež nabízí netradiční pohled na dějiny 20. století, a to především se zaměřením na období druhé světlové války a éru takzvaného protektorátu spjatou nejen s pobytem Franka. V té době také v dolnobřežanském dolním zámku bydlel zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich s rodinou a žil tam také jeho předchůdce Konstantin von Neurath. Působivé jsou i pohled na kopii pankrácké gilotiny (přičemž jde o repliku, která vznikla skutečně v pankrácké věznici a vyrobili ji odsouzení), na vlak symbolizující transporty židovského obyvatelstva do koncentračních táborů i na soudní síň, připomínající procesy s válečnými zločinci i těmi, kteří s nacisty kolaborovali.