Stejnou částku na dotace pro příští rok schválili krajští zastupitelé. Se samotným vyhlášením dotačního programu včetně podrobného určení podmínek se počítá v pondělí 10. prosince.

Žádá se v únoru

Dva měsíce pak budou mít zájemci na přípravu žádostí. Již je totiž stanoveno, že ty bude kraj přijímat od 18. do 25. února. Důležité je, aby majitel měl v rámci celkové rekonstrukce připravenu ucelenou etapu obnovy tak, aby tento projekt byl dokončen do konce roku 2020 – a nespoléhal jen na krajskou dotaci: musí být zajištěno vícezdrojové financování. Při rozhodování o přidělení peněz se dále posuzují připravenost akce obnovy či naléhavost oprav.

Důležité jsou však také údaje o způsobu užívání památky v posledních třech letech i popis plánů na budoucí spolkové využití. Význam má také požadavek na dopravní dostupnost. Žádosti bude hodnotit odbor kultury a památkové péče společně se zástupcem Národního památkového ústavu.

Až sedm milionů

Na záměry spojené s obnovou objektů mohou zájemci získat statisíce korun i miliony, připomněl radní pro oblast kultury a památkové péče Karel Horčička (ČSSD). „Minimální výše dotace v rámci tohoto tematického zadání na obnovu kulturních památek pro společenské využití činí 500 tisíc korun, maximální výše je stanovena na sedm milionů,“ upřesnil. Připojil i další pravidlo: dotace se poskytuje do výše 80 procent celkových nákladů; pětina potřebné částky je tedy stanovena jako minimální spoluúčast.

Z 30 milionů korun rozdělovaných letos získali 27 milionů soukromí vlastníci – a tři miliony obdržely příspěvkové organizace kraje, připomněla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). O programu krajských dotací na obnovu památek pro společenské využití má detailní přehled – právě ona dala k jeho vzniku podnět.