Již v minulosti mohli zájemci najít na webu krajského úřadu www.kr-stredocesky.cz nejen informace o složení zastupitelstva, rady kraje a zastupitelských výborů či údaje o termínech jejich zasedání, ale před veřejným zasedáním zastupitelů byly k nahlédnutí i podklady k navrhovaným bodům programu; tradici už má také videopřenos z jednání zastupitelů. Nyní lze jejich debaty a hlasování sledovat nejen v přímém přenosu, ale i ze záznamu, upozornila Pecková. S poznámkou, že nechybí ani titulky s informací o tom, kdo právě hovoří – a díky přehledům hlasování lze snadno dohledat, kdo byl pro a kdo ne. Za významné považuje, že to není k dispozici pouze v „on-line“ režimu jako dřív, ale každý – skutečně kdokoli, kdo projeví zájem – si vše může vyhledat i zpětně.

Dokumenty jsou k dispozici

Hejtmanka dále připomněla, že na krajském webu jsou nyní k dispozici zápisy z jednání radních, výborů zastupitelstva i komisí rady kraje. Sama tam zveřejňuje i svůj pracovní kalendář, aby si každý zájemce mohl poklikáním na veřejný diář udělat přehled o tom, s kým jako představitelka kraje jedná. „Nově budou zveřejněny i záštity hejtmanky, takže se každý může podívat, co jsem podpořila,“ podotkla Pecková. „Zveřejnili jsme i všechna uzavřená memoranda o spolupráci, která stále platí,“ uvedla dále s poznámkou, že u některých z 65 dokumentů museli i úředníci dohledávat, jak to vlastně s jejich platností nyní je. Nejstarší z memorand podepisoval ještě historicky první středočeský hejtman Petr Bendl (ODS). V té souvislosti Pecková upozornila, že i některá dvě desetiletí stará partnerství fungují – zmínila v té souvislosti Čtyřdohodu s německou spolkovou zemí Porýní-Falc, Opolským vojvodstvím v Polsku a nynějším francouzským regionem Burgundsko-Franche-Comté; jiné dokumenty vnímá jako „neefektivní“.

Ukazuje se, že kraj má písemně potvrzené vazby třeba s Moskevskou oblastní dumou a Astrachaňskou oblastí v Ruské federaci či s Grodenskou oblastí v Bělorusku; v poslední době nebylo nějak moc slyšet například ani o „rozvíjení sesterských vztahů“ s provincií Che-nan v Čínské lidové republice. V této zemi má kraj také podepsané dokumenty o známějších vazbách na provincii S'-čchuan, jíž před pár dny představitelé kraje vyťali symbolický políček zapojením do kampaně s vyvěšováním tibetské vlajky. Zde se dá počítat s nějakými aktualizacemi. Také třeba memoranda o spolupráci v oblasti zdravotnictví zřejmě čeká přezkoumání.

Příjmy politiků i úředníků

Z dalších dokumentů, které jsou dostupné on-line, hejtmanka vypíchla zveřejnění aktuálně platných dohod o provedení práce a o pracovní činnosti, informace o platech a odměnách vybraných úředníků, jež web Seznam Zprávy v minulosti označil jako spolupracovníky tehdejší hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) a kteří podle jeho hodnocení i podle mínění představitelů nynější koalice byli neúměrně přepláceni. K současnosti jsou na webu zveřejněny údaje o platech ředitele krajského úřadu (bez odměn 95 470 Kč hrubého) a jeho zástupců (88 a 85 tisíc) i rozmezí platů vedoucích odborů a oddělení (od 50 do 90 tisíc). Mimochodem: hejtmanka bere měsíčně 137 470 Kč hrubého, odměny uvolněných náměstků dosahují 121 tisíc, radní mají 110 tisíc, uvolnění šéfové výborů 93. Vše je na webu i se jmény. Naopak zveřejňovat krajský úřad přestal odpovědi na dotazy novinářů zasílané jeho tiskovému oddělení.

Jako další zdroj informací pro občany, kteří mají zájem o krajské dění, hejtmanka označila videopřenosy i záznamy svých tiskových konferencí dostupné na facebooku krajského úřadu i na krajském kanálu na YouTube. Význam má podle jejích slov také elektronická komunikace, přičemž připomněla jak své videokonference se starosty obcí s rozšířenou působností, tak třeba pořádaní webinářů – přičemž k tomu poslednímu věnovaného odpadům se připojilo přes tři sta starostů. Krajský tým také pro občany připravuje informační letáky vysvětlující vládní nařízení, jež sám zveřejňuje na sociálních sítích a také posílá obcím, aby je i jejich představitelé mohli dále využívat – například zveřejnit na vlastním webu či na sociálních sítích. Hejtmanka dále upozorňuje na nový krajský web na adrese ockovani.kr-stredocesky.cz s aktuálními informacemi i statistikami.

Placená propagace končí

Představitelé kraje jsou také velmi aktivní na sociálních sítích. Právě tomuto prostředí, modernímu a bezplatnému, dávají při informování občanů přednost. Naopak končí to, zač se musí platit. Kraj ukončuje vydávání tiskoviny Středočech, „zhasnut“ byl portál Středozemě a kraj neprodloužil smlouvy o placené spolupráci s Rádiem Blaník a společností Londa provozující Rádio Impuls. „Revidujeme také spolupráci s televizí Praha TV,“ uvedla hejtmanka.