Ještě před pár desítkami let by k takovému mapování výskytu nebyl důvod: čejky byly ve venkovských oblastech poměrně běžné. Dlouhodobě ale mizejí, připomněl Václav Zámečník, který je zemědělským specialistou ornitologické společnosti. „K pochopení příčin jejich úbytku přispívají nejenom informace sbírané profesionálními ornitology, ale také data získaná od veřejnosti prostřednictvím zadávání pozorovávání do speciální databáze,“ konstatoval s odkazem na web věnovaný sledování ptáků birds.cz. Ornitologové uvítají, pokud se tam objeví záznamy i o dalších pozorováních; třeba právě z velikonočních výprav.

Ze zahájení chřestové sezony v Hostíně u Vojkovic na Mělnicku ve čtvrtek 14. dubna 2022.
V Hostíně zahájili chřestovou sezónu, v nabídce je i speciální fialová odrůda

Aby lidé mohli s mapováním čejek pomoci, je klíčové čejku v krajině bezpečně poznat. Nejde o nic složitého: záměnu téměř vylučují charakteristický černo-bílý kontrastní šat, který na slunci přechází do zelených a fialových odlesků – a především typická chocholka. „Přílet na hnízdiště čejky oznamují nápadnou vzdušnou akrobacií doplněnou o typické volání kvííí-vit,“ doplnil Zámečník.

Společným výzkumem s Českou zemědělskou univerzitou ornitologická společnost zjistila, že čejky nejčastěji hnízdí na oraništích nebo polích s vysetou jařinou – přičemž je obzvlášť lákají podmáčená místa, kde nacházejí dostatek potravy. A volí to stanoviště, odkud mohou mít dobrý přehled o případném výskytu predátorů.

S čejkou chocholatou se lze setkat i v blízkosti měst, pokud tam má vhodné prostředí.S čejkou chocholatou se lze setkat i v blízkosti měst, pokud tam má vhodné prostředí.Zdroj: archiv České společnosti ornitologické, Josef Čmel

„Možná budete mít na první pohled problém na rozlehlých lánech čejku spatřit, proto doporučujeme dalekohled s rozlišením alespoň 10x50 a kvalitní obutí, které usnadní pohyb i v náročnějším terénu po polních cestách,“ obrací se Zámečník k případným pozorovatelům. Sledovat ptáky zemědělské krajiny je nicméně snadnější v porovnání například s lesními druhy, které se během dne mohou častěji ukrývat v korunách stromů.

Zdroj: Youtube

Čím více údajů o hnízdištích čejek se podaří získat, tím efektivněji jim bude možné pomoci, připomněl Zámečník. „Jednou z cest je ochrana prostřednictvím dotačního programu Ochrana čejky chocholaté, který na nejcennějších hnízdištích zajišťuje optimální hnízdní podmínky,“ poznamenal s upřesněním, že jde o návrh vhodných hnízdišť, který zemědělcům umožní od příštího roku se k ochraně čejek přihlásit. Ornitologové také upozorňují na možnost přímé ochrany hnízdišť v oraništích, kde by hrozilo zničení hnízd při jarních pracích. Zámečník v té souvislosti ocenil, že ohrožená hnízda nedohledávají jen ornitologové. „Je potěšitelné, že roste počet samotných zemědělců, kteří jsou schopni při jarních pracích hnízda najít, sami si je označují a následně objíždějí,“ chválí citlivý přístup.

Kdy a kam se vydat na pozorováním čejek
- Čejky chocholaté začínají hnízdit od začátku dubna. Proto má smysl vypravit se je sledovat co nejdříve: ideálně do konce dubna. Pak se úspěšným párům začnou líhnout čejčátka – a rodiče je v některých případech odvádějí na vhodná potravní stanoviště i více než kilometr od hnízda.
- Vyrazit za čejkami lze prakticky kdykoliv během dne; méně aktivní jsou při silném větru nebo v horkých dnech.

Zdroj: Česká společnost ornitologická