Na desetitisíciletou vodu

Jakkoli se dnes hovoří především o problémech se suchem, vodní dílo musí být připraveno na všechny možnosti. Včetně „velké vody“, která bude opravdu velká. Nejde přitom o nějaké úvahy ve stylu co by, kdyby. Ještě je v dobé paměti ničivá povodeň z roku 2002, kdy došlo k překročení maximální hladiny přehradní nádrže. Hráz sice odolala – byť se tehdy objevovaly apokalyptické vize rozsahu katastrofy pro případ, že by povolila – neobešlo se to však bez poškození některých jejích prvků a vodní elektrárny.

Co by se dělo v případě, kdyby jednou přišla povodeň ještě větší? Odpovědí se má stát změna podoby hráze nacházející se nad obcí Solenice na Příbramsku. Vybudování doplňkového bezpečnostního přelivu zajistí, že i při velké povodní, až do průtoku takzvané desetitisícileté vody, maximální hladina nebude překročena, sdělil Deníku Hugo Roldán z centrály Povodí Vltavy. „Tímto opatřením dojde k zvýšení protipovodňové ochrany tohoto vodního díla,“ uvedl. S tím, že v případě zmiňované maxipovodně, jaká se teoreticky může vyskytnout jednou za deset tisíc let, se počítá s průtokem až 5300 metrů krychlových vody za sekundu.

I s takovou povodňovou vlnou si má zamýšlený přeliv poradit. Po jeho vybudování bude vodní dílo odpovídat bezpečnostním standardům, jež se ve světě uplatňují dnes. Od výstavby přehrady na konci padesátých let minulého století se výrazně zpřísnily. Přeliv by se uplatnil právě v případě takové povodně, jakou byla ta z roku 2002 – či větší. „Jeho využitím při takto extrémních povodňových situacích dosáhneme snížení zátěže na vodní dílo a tím i dalšího zvýšení jeho bezpečnostních parametrů,“ uvedl Roldán.

Omezení na hrázi i pod ní

Stavba za bezmála půl druhé miliardy korun bez DPH si vyžádá omezení, nicméně letošní letní sezony se určitě nedotkne. Stavět by se podle slov ředitele investiční sekce Povodí Vltavy Tomáše Havlíčka mělo zřejmě v letech 2020 – 2025; přesný harmonogram ještě není stanoven. Během výstavby se počítá nejen s omezením provozu lodního zdvihadla (modernizovat se však má mimo turistickou sezonu během zimy), ale i s možností snižování hladiny vody v přehradní nádrži v některých fázích výstavby (i tyto práce mají být plánovány na zimní období, aby letní rekreaci nenarušily). Zhruba na rok zřejmě bude také uzavřena silnice vedoucí po koruně hráze. To si vyžádá vyznačení objízdných tras i změny autobusových linek.