Vedle krajské turistické centrály vyjádřili vůli ke spolupráci směřující ke společnému prospěchu představitelé čtyř obecně prospěšných společností, dvou sdružení a města Kutná Hora. Oblastní organizace s krajskou centrálou chtějí jednak společně vytvářet aktivity vedoucí k rozvoji cestovního ruchu (včetně přípravy společných produktů a zajišťování jejich marketingu), jednak posílit spolupráci regionálních informačních center.

Memorandum tedy není jen deklarací hovořící o výhodách spolupráce, ale skutečně otevírá prostor ke spolupráci na konkrétních projektech. Turistická „íčka“ neboli infocentra by také neměla nabízet atraktivity jen v nejbližším okolí, ale také návštěvníkům poradit, kam se vydat na výlet i do vzdálenějších částí kraje. Nově nastartovaná spolupráce by současně měla utlumit i jistou míru řevnivosti, která mezi jednotlivými hráči působícími v oblasti cestovního ruchu byla v rámci kraje cítit v minulosti.

Podpisem společného memoranda se zavazují ke spolupráci:
- Středočeská centrála cestovního ruchu
- Posázaví o. p. s.
- Zlatý pruh Polabí, o. p. s.
- Sdružení Český ráj
- Sdružení Bohemia Centralis (působící v západní části středních Čech, zvláště v oblastech Kladenska, Berounska a Rakovnicka)
- Město Kutná Hora
- Toulava, o. p. s. (působící v oblasti na pomezí středních a jižních Čech včetně regionů Sedlčanska, Mladovožicka a širšího okolí dolního toku Lužnice)
- Destinační agentura Brdy – organizační složka Ekologického centra Orlov o. p. s.

Ilustrační foto
Středočechů opět přibylo. Za devět měsíců o 9858
Zlatý erb, ilustrační foto.
Zdařilé weby radnic ocení Zlatý erb už po dvacáté