Ve sporu táhnoucím se již delší dobu vystupují STAN, ODS a TOP 09 proti ANO; jedinému členu tehdy vládnoucí koalice i té nynější. Součástí půtek se však stává i krajský úřad, pro jehož jednotlivé odbory dohodáři pracovali jako externisté.

Zájem o kancelář hejtmanky

Na spolupracovníky konkrétního odboru – kanceláře hejtmanky – se zaměřují dotazy současné opozice. Ta zástupce ANO i ředitele úřadu Jiřího Holuba žádá o poskytnutí jmen spolupracovníků, aby bylo možno posoudit jejich kvalifikaci, i zveřejnění konkrétních výsledků jejich práce. Jen tak prý lze vyvrátit podezření, že v některých případech nešlo o trafiky pro známé či příbuzné vybraných politiků nebo vysoce postavených úředníků. Krajský úřad poskytl pouze anonymizované pracovní výkazy, z nichž plyne, že někteří z prozatím blíže neznámých spolupracovníků pobírali měsíční odměny v řádu desetitisíců. Zač to bylo, se ze zveřejněných údajů většinou nedá přesně určit – a jaká práce byla skutečně odvedena, už vůbec ne.

Moc práce a málo lidí na ni

V celostátním měřítku vešlo dohadování středočeských politiků kolem externistů ve známost před dvěma týdny – poté, co portál Seznam zveřejnil údaje z některých výkazů. Pozornost vyvolaly například položky jako sledování aktuálního dění a poskytování zpětné vazby, monitoring činnosti ostatních krajů, analýza hudebních festivalů, monitoring časopisů či práce podle zadání hejtmanky. Krajský úřad reagoval opětovným zveřejněním vysvětlení k zaměstnávání externistů, připraveným již loni v září. Uvádí v něm, že po volbách v roce 2016 odešla z kanceláře hejtmana i tiskového oddělení významná část týmu, přičemž bylo třeba nejen zachovat činnost, ale řešit i nové úkoly. Například šlo o novou podobu komunikace v rámci úřadu včetně vydávání newsletteru, přípravu oslav 100. výročí vzniku republiky spojených i s provozováním webového portálu www.slavime100let.cz a s vydáním knihy, přípravu nového internetového magazínu Středozemě, efektivnější využití sociálních sítí… Chystat bylo také třeba například podklady pro nový systém krajské podpory kulturních a společenských akcí, ale rovněž sepsat pro představitele kraje kvanta proslovů. Právě s tím podle mluvčí Heleny Frintové dočasně pomáhali spolupracovníci odměňovaní „na dohodu“.

Takové vysvětlení kritikům nestačí – a přivávají se i další. Někdejší šéf TOP 09 Miroslav Kalousek dokonce ohlásil, že se v nadcházejícím týdnu chystá podat trestní oznámení, aby státní zastupitelství prověřilo, zda v souvislosti se zaměstnáváním externistů nebyl spáchán trestný čin.

Loupežné přepadení - ilustrační foto
Muž odsouzený za loupež se z Karibiku nedobrovolně vrátil

Prověřit jeden odbor, či všechny?

Do záležitosti vstoupil také kontrolní výbor krajského zastupitelstva – či vlastně nevstoupil. Jeho předseda Ivo Šanc (STAN) při hlasování nezískal dostatečnou podporu, když navrhoval zařazení tématu mezi plánované kontroly. Následně předseda klubu zastupitelů ANO Martin Herman vysvětloval, že to zástupci koalice nepodpořili kvůli obavě, aby se kontrolní výbor nestal nástrojem neférové propagandy ze strany opozice. Šance zároveň ve středu vyzval, ať kontroly dohod zorganizuje – avšak všech; nikoli pouze se zaměřením na kancelář hejtmanky.

Žádá tedy, aby se kontrolní výbor pustil do prověřování konkrétních výstupů z práce dohodářů v roce 2017 plošně; včetně těch odborů krajského úřadu, jejichž činnost spadala pod politickou odpovědnost tehdejších radních z řad ODS a STAN. Naznačil přitom, že tuší či snad i ví, že se tam najdou přinejmenším obdobné poměry, jaké nyní kritici spojují se jménem hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO). Zatím to však vypadá, že tahle výzva zase nemá podporu v řadách politických protivníků. Opozice trvá na zveřejnění jmen a výsledků práce dohodářů pracujících pro kancelář hejtmanky.

Když jména, tak od počátku

Krajský úřad opakovaně uvádí, že dosud poskytoval požadované informace v maximální možné míře – avšak zveřejnit jména konkrétních spolupracovníků nelze bez jejich předchozího souhlasu. I to se prý snaží změnit. „Krajský úřad postupně vyzývá osoby, s nimiž má uzavřeny smlouvy, zda souhlasí se zveřejněním jména, a postupně budou takto vyzývány všechny osoby, s nimiž kraj externě spolupracoval od začátku své existence,“ uvedla mluvčí Frintová.

Jaký přesný přínos se pod tímto sdělením skrývá pro řešení aktuální kauzy, se dá odhadovat jen stěží. Lze pouze připomenout, že „začátek existence“ novodobých krajů se počítá od přelomu let 2000 a 2001. Prvních osm let stál v čele kraje hejtman Petr Bendl z řad ODS – a už tehdy opozice (zejména ČSSD) vystupovala s kritikou jeho spolupracovníků. Tehdy se to odehrávalo bez výraznější mediální pozornosti.

Krajský úřad Středočeského kraje v Praze.
Napětí mezi středočeskými politiky by se dalo krájet. Hlavně kvůli externistům

Do kapes příbuzných peníze nešly

K aktuálně propíraným záležitostem kolem externistů z roku 2017 Frintová připomněla, že již loni 11. září poskytl krajský úřad informace k dohodám krajskému zastupiteli a členovi kontrolního výboru Martinu Macháčkovi, který je požadoval, a to osobní číslo zaměstnance, druh sjednané práce, výši měsíční odměny, výkaz provedené práce a dobu trvání smluvního vztahu. „Nad rámec toho, co může tento výbor bez výslovného zadání zastupitelstva kraje skutečně kontrolovat podle zákona o krajích,“ zdůraznila Frintová. Upozornila také, že uzavírat smlouvy s externisty bylo pro kraj výhodné z ekonomických i organizačních důvodů. Jejich jednorázové najímání k práci na konkrétních záměrech či projektech jen na omezený časový úsek bylo prý lepší řešení, než hledat ve výběrových řízeních vlastní zaměstnance.

Již od 12. února také začal odbor interního auditu krajského úřadu prověřovat práci osob odměňovaných mimo hlavní pracovní poměr. Závěrem je konstatování, že v rámci dohod mimo hlavní pracovní poměr nebylo zjištěno zaměstnávání osob blízkých.

Ilustrační foto.
Pracovníci z Ukrajiny si často přivedou známé
Ilustrační foto.
Rady ke kotlíkovým dotacím čekají i na lidi z radnic