I když se situace na železnici postupně stabilizuje, je vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek provoz rychlíků výrazně omezený.

Osobní vlaky pojedou ve velmi omezeném rozsahu pomocí nahradní motorové soupravy s nevelkou kapacitou. Provoz vlaků bude veden v intervalu 30 až 90 minut.

Vybrané vlaky ve směru Benešov - Praha pojedou v úseku Praha-Hostivař - Praha hl.n. odklonem mimo stanice Praha-Strašnice a Praha-Vršovice, cestující mohou do těchto zastávek pokračovat vlakem zpět ve směru Benešov u Prahy.

Vybrané osobní spoje mohou být podle aktuální provozní situace ukončené ve stanici Strančice nebo Čerčany.

První elektrické soupravy se vracejí také v příměstské dopravy v Praze a okolí.

Vedle trati Praha - Kralupy nad Vltavou a dále na Ústí nad Labem, kde jezdily elektrické vlaky i včera, se nyní postupně rozjíždějí elektrické soupravy také na lince S 2 a následně na lince S 20 z Prahy do Lysé nad Labem, Milovic a Kolína.

V současné době byly elektricky obnoveny některé další úseky v okolí Prahy a také dálkové linky. Elektrický provoz byl obnoven na tratích z Prahy do Berouna a dále do Plzně. Postupně se tak během odpoledních hodin budou vracet na tratě rychlíky i příměstské spoje vedené v elektrické trakci, bude rozšiřován provoz vlaků a spoje se budou během celého odpoledne postupně vracet ke svým jízdním řádům.

Elektrický provoz byl obnoven také na hlavní koridorové trati Praha - Pardubice - Česká Třebová - Brno. Po poledni tak vyjedou z Prahy do Brna a dále také ve směru na Slovensko a do Rakouska první expresy vedené již elektrickými lokomotivami.

Po poledni vyjel také první CityElefant z Prahy do Kolín na lince S1 pražské příměstské dopravy. Během odpoledních hodin budou na trať vypravovány i další soupravy. Postupně tak bude provoz jednotlivých vlaků z Prahy do Brna i osobních zastávkových spojů z Prahy do Kolína obnovován.

Návrat k plnému rozsahu dopravy podle běžných jízdních řádů však bude trvat několik hodin.

Postupně jsou pro provoz připravovány také soupravy a lokomotivy. Ty, které byly postiženy námrazou, však musí být přistaveny do krytých hal, aby námraza odtála.

Lokomotivy a soupravy musí být také prohlédnuté, aby byla zajištěna maximální bezpečnost cestujících. Bezpečnost cestujících je prvořadá.

České dráhy již obnovily provoz vlaků na lince S2 z Prahy do Lysé nad Labem a Kolína, i zde budou postupně během odpoledne vyjíždět další elektrické vlakové soupravy.

Na hlavním tahu Praha - Olomouc - Ostrava a také ve směru na Vsetínsko je zajištěn provoz souprav s motorovými lokomotivami. České dráhy předpokládají, že dnes na této páteřní trase vypraví až 15 párů vlaků.

V odpoledních hodinách bude obnoven provoz na všech tratích bez omezení, a to včetně noční dopravy.

Upozorňujeme cestující na zvýšený zájem o přepravu a doporučejeme, aby si zakupovali místenky a jízdenky v předstihu.