Pojedou „po ose“ z Německa do Maďarska, kde se zúčastní mezinárodního cvičení Saber Guardian 2021. To je součástí aliančního cvičení NATO Defender Europe 2021, připomněla Magdalena Dvořáková z oddělení komunikace Generálního štábu Armády ČR. Přes Českou republiku mají přejíždět od soboty 22. května do středy 26. května.

Zácpa jako předloni? To ne!

Podobné přesuny vojsk, mající nejen prověřit připravenost lidí i techniky a schopnost zajistit zázemí při přesunu, ale také navenek demonstrovat soudržnost a odhodlání členských států NATO zajistit bezpečnost euroatlantického prostoru, se konají již od roku 2015. S loňskou pauzou, když v roce 2020 bylo v rámci opatření proti šíření koronaviru zrušeno i samotné cvičení (ostatně letos budou vojáci před vjezdem na naše území na koronavirus testováni).

Na poslední přesuny z května 2019 si ještě mnozí řidiči vzpomenou. Tehdy nastal dopravní kolaps na dálnici D1, kde se zastavil provoz prakticky od Vlašimska po Vysočinu (na čemž měla podíl i omezení v místě oprav dálnice), i na jihu Moravy; hodně těsno bylo ale i na D10 před Prahou (což souviselo s nocováním vojáků ve Staré Boleslavi). I když armáda reagovala, odjezdy ze Staré Boleslavi pozdržela a před hranicí benešovského okresu část konvoje neplánovaně odstavila v prostorách střediska dálniční údržby, někteří z řidičů, kteří uvízli v kolonách, hlásili až tříhodinové zdržení.

Letošní přesuny jsou ve spolupráci s policií a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR podle Dvořákové naplánovány tak, aby běžný provoz neomezovaly. Jízdy jednotlivých součástí konvojů se chystají na noc; přesněji na dobu mezi 19. hodinou a šestou ranní. Vždy za doprovodu Policie ČR; ta si dokonce ve staroboleslavských kasárnách zřídí dočasné operační středisko. A pokud se něco zapeklí, už by nemělo být třeba improvizovat. „Preventivně jsou naplánovány objízdné trasy a alternativní místa k odpočinku a na přespání,“ uvedla Dvořáková. V souvislosti s chystaným přesunem vojsk je dobré připomenout, že kolonu ostatní řidiči smí předjet, ale výhradně celou: není dovoleno zařadit se do ní.

Plynulý průjezd po dálnicích

V rámci středních Čech se konvoje, které budou rozděleny na kolony po 10–20 vozidlech, budou pohybovat po dálnicích. Američtí vojáci přijedou po D5, přes D0 neboli Pražský okruh přejedou na D1 a po ní by měli dorazit až na Vysočinu; až tam se počítá se sjetím na silnici I/38 a cestou k místu noclehu ve stanovém městečku v Rančířově nedaleko Jihlavy. Z pohledu české armády, která bude zajišťovat logistickou podporu včetně ubytování a tankování, je letos významné zejména zapojení nově vznikajícího praporu podpory nasaditelných sil z Rakovníka. V polovině června by se pak vojska měla stejnou cestou vracet zpět.

Organizace průjezdu amerických vojsk
- Jednotky budou rozděleny do tří konvojů po třech až čtyřech skupinách. V každé skupině bude od 10 do 20 kusů kolové techniky.
- Každý konvoj na území České republiky stráví maximálně 48 hodin a bude přejíždět s denním odstupem.
- Skupiny vozidel budou mít mezi sebou hodinové rozestupy tak, aby byla zajištěna bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a minimální narušení plynulosti běžného silničního provozu.
- Odpočinkovými stanovišti určenými i k úpravě rozestupů mezi jednotlivými skupinami jsou Kostelec-Ostrov u Stříbra na Tachovsku a místo noclehu Rančířov na Jihlavsku.
Zdroj: Magdalena Dvořáková, Generální štáb Armády ČR