Sám je zkušený lékař, který má atestace z vnitřního lékařství, kardiologie i klinické výživy a intenzivní metabolické péče. Nyní je primářem interního oddělení Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi; dříve se s ním pacienti setkávali v Oblastní nemocnici Příbram, kde působil jako vedoucí lékař JIP interních oborů, vedoucí lékař kardiostimulačního centra a nutriční ambulance.

Na krajském webu ockovani.kr-stredocesky.cz, který přináší spoustu podrobností k očkování včetně odpovědí na otázky, o něž se občané zajímají, nabízí koordinátor Polák i stanoviska a vyjádření Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) a jejího výboru pro hodnocení farmakovigilančních rizik (PRAC) právě k jevům, o nichž se hovoří ve spojitosti s podáním zmiňované očkovací látky. K výskytu tromboembolických příhod v Rakousku, Itálii či na Slovensku připomíná, že jejich dávání do souvislosti s podáním šarže ABV2856 je nutné považovat za předčasné – a třeba v České republice, kde byla aplikována rovněž, podobné události hlášeny nebyly. „Rozhodnutí o pozastavení podávání vakcíny v některých státech světa je nutné považovat za jejich rozhodnutí. Austrálie, Kanada, Velká Británie v podávání pokračují i nadále,“ tlumočí stanovisko expertů. Také Česká republika žádná opatření nechystá.

K výskytu těžkých alergických reakcí po podání vakcíny stejné značky připomíná, že mediální zprávy o tomto tématu jsou zavádějící a přehnané: výskyt anafylaxe je srovnatelný s nežádoucími účinky ostatních vakcín. „Strašit“ veřejnost před jejich výskytem právě v souvislosti s vakcínou Astra Zeneca prý není důvod. Zatím nebyla potvrzena ani příčinná souvislost mezi očkováním proti koronaviru a hlášenou imunitní trombocytopenií, tedy sníženou hladinou krevních destiček, která může vést k tvorbě hematomů a krvácení.

Také společnost AstraZeneca v neděli oznámila, že nenašla žádné důkazy o spojitosti mezi svou očkovací látkou a zvýšeným rizikem tvorby krevních sraženin. Agentura Reuters uvedla, že k tomuto závěru firma dospěla po zhodnocení údajů o očkování její vakcínou, kterou v Evropské unii a Velké Británii už dostalo více 17 milionů lidí. Podle vyjádření výrobce se neprokázalo zvýšené riziko plicní embolie, hluboké žilní trombózy či sníženého množství krevních destiček – a to v jakékoli věkové skupině, u jakéhokoli pohlaví, kterékoli šarže očkovací látky či v určité zemi. Přitakává i mluvčí Světové zdravotnické organizace (WHO) Margaret Harrisová. Není podle ní důvod tuto očkovací látku nepoužívat. Výrobce také oznámil, pro pro Evropskou unii výrazně omezí dávky; zvláště po dobu nejbližších dvou týdnů.