„Vlašimský park je pro netopýry skvělým místem. Mají zde dostatek úkrytů ve starých stromech i dostatek možné potravy. Proto i letos jsme zde vypustili některé netopýry, kteří u nás zimovali,“ řekl Petr Švingr, vedoucí Záchranné stanice pro živočichy ZO ČSOP Vlašim s tím, že tentokrát zájemci vypouštěli zástupce čtyř druhů, tedy netopýra pestrého, rezavého, parkového a hvízdavého. Všichni to jsou předčasně probuzení hibernanti, tedy zvířata, která byla nalezena mimo úkryt v zimním období. Zbytek zimy proto strávili ve sklepě vlašimských ochranářů, kde jsou vhodné podmínky pro zimování.

“Před vypuštěním jsme je téměř čtyři týdny dokrmovali moučnými červy, aby měli sílu a byli v dobré kondici. Po probuzení jsme jim také museli nejprve dávat pít ze stříkaček,“ doplnil Petr Švingr.

Na jaře netopýři přeletují ze zimovišť do letních úkrytů, kde mimo jiné vychovají své potomstvo. Všechny druhy netopýrů žijící na našem území jsou zákonem zvláště chránění a zasluhují si naši pomoc. Zájemci si tak v rámci zahrad mohou třeba vyvěsit netopýří budku, a tak zajistit zázemí pro tyto savce i v blízkosti svých domů. Netopýři jsou totiž také skvělí lovci hmyzu.

Michala Jakubův