Hotové jsou již i dokončovací práce v podobě dláždění na lícové straně, terénní úpravy, výsadba zeleně a úklid. V místě prací východně od hlavního města tak již definitivně zmizely provizorní jízdní pruhy; průjezd je možný bez jakéhokoli omezení souvisejícího se stavebními pracemi.

Odpočívka u Studeného ve středu 11. srpna 2021.
OBRAZEM: Nová odpočívka u Studeného nabízí motoristům komfortní zastávku

V blízkosti metropole nadále pokračují práce na budování protihlukové stěny západně od metropole – u Jinočan podél dálnice D0 neboli Pražského okruhu. S výstavbou 400metrové stěny v blízkosti exitu 21 za 24,2 milionu korun bez DPH souvisí omezení ve směru jízdy od letiště a D5 směrem k D1: vyznačení dvou provizorních (zúžených) jízdních pruhů.