V anonymní elektronické dražbě uspořádané z podnětu exekutorského úřadu se našel zájemce ochotný zaplatit za tuto nemovitost 38,7 milionu korun. Bližší informace o plánech nového vlastníka, stejně jako o jeho totožnosti, nejsou zatím známy. Dražit se začínalo s vyvolávací cenou 30 milionů. O nové vlastnictví se utkali dva účastníci.

Empírový zámek pocházející z 19. století, který patří mezi kulturní památky, se nachází ve špatném stavu. Celý zchátralý areál je poměrně rozlehlý a jeho součástí je značně rozsáhlé hospodářské zázemí. Za minulého režimu tam působil Výzkumný ústav kovů, posléze byl areál využíván jako skladovací prostory – a již delší dobu je prakticky opuštěný. Podle dostupných informací tam z minulosti zůstávají pozůstatky laboratoří se zbytky přístrojů, množstvím neuspořádaně uložených chemikálií i odpadem; vyklízení před zahájením očekávaných oprav tak zřejmě nebude jednoduché.

V poslední době se zámecký areál nejvíce proslavil loni na jaře, a to nálezem beden s profesionálně pořízenými zvukovými i filmovými nahrávkami ze soudního přelíčení s takzvaným protistátním spikleneckým centrem v čele Rudolfem Slánským v roce 1952. O jejich existenci historikové věděli – byly však považovány za ztracené někdy v převratové době na přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století.