Ne na podporu vlastní akce, ale na propagaci středních Čech jako významného turistického regionu. Vedení kraje si pochvaluje využití příležitosti, jaká se nebude opakovat.

Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) je přesvědčena, že se díky spolupráci s organizátory harleyářských oslav podařilo účinně oslovit žádoucí cílovou skupinu movitých lidí, kteří se chtějí bavit a nerozpakují se utrácet: budou se vracet – a tentokrát i se svými rodinami. Poskytnuté peníze se podle propočtů ostatně vrátily už v souvislosti s letní akcí – ve formě přínosu pro veřejné rozpočty díky útratám účastníků akce.

Opozice, protestující už při loňském schvalování poskytnutí těchto peněz na jednání krajských zastupitelů, naopak trvá na svém: z jejího pohledu šlo o miliony vyhozené v souvislosti s akcí, která by se uskutečnila tak jako tak, přičemž tyto peníze by bylo mnohem užitečnější využít ve prospěch Středočechů. A o jejich skutečném dopadu na podporu cestovního ruchu lze pochybovat.

Tyto dlouhodobé výhrady nyní umocnil svým vyjádřením předseda kontrolního výboru krajského zastupitelstva Ivo Šanc, reprezentující opoziční hnutí STAN. Peníze putovaly do zahraničí, shrnul své snahy prověřit, za co se utrácelo.

„Část desetimilionové dotace z rozpočtu Středočeského kraje skončila na zahraničním účtu. Inkasovala je společnost Harley-Davidson Europe Ltd. Dotaci od kraje přitom loni získala česká akciová společnost Klasik Moto, která měla propagaci zajistit,“ uvedl Šanc.

Fotogalerie: Oslava 115. narozenin Harley-Davidson. Sraz 5. července 2018 na Výstavišti

Hovoří o dvou fakturách na částky po 200 tisících eur, u nichž se nedopátral přesného předmětu platby. Šancovi chybí podrobnosti, které by upřesnily shrnující údaj „platba za činnosti provedené v souladu se sponzorstvím Středočeského kraje“ – tedy jednotlivé nákladové položky, sazby, kalkulace a podobně; předseda kontrolního výboru také vytýká chybějící jméno kontaktní osoby.

Na tyto výhrady reagoval ředitel krajského úřadu Jiří Holub. Odboru interního auditu a kontroly zadal okamžité přezkoumání Šancem prezentovaných poznatků. Po týdnu (devíti dnech, z toho sedmi pracovních) představil závěry: vše bylo v pořádku a poskytnutá dotace vyhovuje podmínkám pro vyúčtování v souladu s interním pokynem o oběhu účetních dokladů.

Podle závěrů vnitřní kontroly je vyúčtování vedeno „precizně a přehledně“. Ze schválených deseti milionů korun kraj nejprve poskytl pořadatelům akce dvě pětiny – čtyři miliony – a po vyčerpání a následném doložení této první části dotace následovalo zbývajících šest milionů. Také v tomto případě jsou podle auditorů krajského úřadu řádně uloženy a evidovány veškeré podklady k vyúčtování dotace – přičemž k jednotlivým fakturám jsou potřebné doklady přiloženy.

„U ekonoma, který tuto záležitost administruje, bylo uloženo kompletní vyúčtování akce. Jednotlivé položky jsou doloženy kopiemi faktur, které jsou jak věcně, tak obsahově zcela v souladu se smlouvou i účetními zákony,“ uvedli auditoři ve své zprávě. Závěry kontrolorů z krajského úřadu lze tedy shrnout: vše bylo nejen podle zákona a vnitřních směrnic, ale i plně v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou.

Fotogalerie: Velké harleyářské oslavy s motorkami i s protesty

Opozičník Šanc naopak hovoří o tom, že příjemce peněz sice splnil formální požadavky smlouvy, k předmětu řady předložených faktur však lze mít výhrady. S propagací kraje podle něj sotva mohly souviset třeba náklady na dealerské schůzky v evropských městech i v USA, nákupy majetku či zajištění ostrahy, ale i billboardy nebo inzerce k akci doplněné pouze malým logem kraje.

Výhrady má i k dalším dokumentům, například k příloze ke smlouvě číslo 2. Podle něj obsahuje údaje, které nemohly být při podpisu smlouvy známy; působí tak dojem dodatečného doplnění (což ještě posilují některé formulace v textu i opožděné vložení do registru smluv).

Šanc má také za to, že organizátoři motorkářských oslav sice do Středočeského kraje zvali, ale za ty peníze měli být mnohem aktivnější. „Rozsah a význam realizované propagace neodpovídá výši poskytnuté dotace,“ konstatoval. Dokládá to třeba propočtem procent plochy věnovaných středním Čechám v magazínu HOG.

K samotným oslavám pak mimo jiné připomněl i data ze sledování pohybu mobilních telefonů, podle nichž do Středočeského kraje vyjelo 8,5 tisíce účastníků akce. Nejnavštěvovanějšími cíli se staly Kutná Hora a Karlštejn – s 658 a 610 návštěvami. V té souvislosti Šanc upozornil na početnější výpravy směřující do Plzně, Českého Krumlova a Karlových varů, které se navíc obešly bez příspěvků na propagaci.