Podle doporučení jedenáctičlenné výběrové komise by právě on měl nahradit dosavadního ředitele Zdeňka Dvořáka, kterého středočeští radní už před dvěma měsíci odvolali s platností k 28. únoru. Nebyl to překvapivý krok, jestliže se vůči způsobu vedení této krajské příspěvkové organizace, zadávaným zakázkám i jejich kontrole představitelé nynější krajské koalice ohrazovali už před říjnovými volbami – a chystanou změnu šéfa pak dokonce začlenili do programového prohlášení rady kraje.

Nový ředitel by měl do funkce nastoupit 1. března,“ uvedla Frintová. S tím, že o jeho jmenování mají radní rozhodovat ve čtvrtek. „Čeká ho důležitý úkol, jímž je zlepšit vnímání KSÚS veřejností, zajistit financování staveb – a též co nejlepší správu a údržbu nejrozlehlejší sítě silnic druhé a třetí v celé České republice,“ konstatoval náměstek hejtmanky Martin Kupka (ODS), který má v kompetenci právě oblast silniční infrastruktury.

„Těším se na vzájemnou spolupráci,“ naznačil Kupka, že očekává i zlepšení vztahů mezi vedením kraje a ředitelstvím krajské správy silnic. Ta má na starosti 2,4 tisíce kilometrů silnic II. třídy a 6,2 tisíce kilometrů silnic III. třídy. Komunikace vyšších tříd má ve správě stát, reprezentovaný Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.