„Zrovna dnes, k 31. říjnu, zavíráme ambulanci v Berouně; k 31. prosinci budeme zavírat ambulanci ve Vlašimi,“ konstatovala Martínková. S tím, že bez péče zůstanou dvě stovky klientů, ale nová situace se dotkne i jejich rodinných příslušníků. „Oni nebudou jezdit do jiných měst; nemají na to prostředky ani čas,“ řekla Martínková Deníku. Připomněla, že péči o závislé se nikdo jiný nevěnuje – a i když ministr zdravotnictví slibuje, že adiktologická (tedy zaměřená na boj se závislostmi) pracoviště bude zřizovat stát, nedovede si představit, že by mohla být otevírána už od ledna.

Tomu, že se Magdaléně podaří obnovit poskytování služeb v Berouně a ve Vlašimi, prý Martínková chce věřit. „Nechceme se zbavovat naděje a doufáme, že se kraj vzpamatuje a peníze budou alespoň po příští rok,“ konstatovala. Právě na kraj organizace hodně spoléhá. Byť pohled na její webové stránky ukazuje, že snaží oslovit dárce, jak se dá (třeba i výzvou, aby na internetu lidé nakupovali přes givt.cz, kdy e-shopy posílají část ceny zboží vybraným neziskovkám), z peněz od dárců se prý uživit nedá.

Právě na Magdalénu ukazuje i čtvrteční sdělení krajského úřadu, podle něhož výtky na adresu samospráv adresuje tato organizace nejčastěji. Hejtmanství se však ohrazuje s tím, že jak kraj, tak obce stojí protidrogová prevence nemalé peníze: z krajského rozpočtu míří k neziskovkám na tento účel přes 20 milionů korun ročně – a když se přičtou i obecní peníze, loni neziskové organizace dostaly z rozpočtů samospráv 26 milionů korun. „A tento trend pokračuje i letos. Jde o peníze, na které nemají žádný zákonem stanovený nárok – přesto tyto neziskové společnosti vyžadují z veřejných rozpočtů další a další částky a často neoprávněně kritizují kraj, obce i stát, že jim nechtějí dávat na péči o drogově závislé víc a víc,“ uvádí web Krajského úřadu Středočeského kraje.

Ve stejném duchu se vyjádřil i radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk (ANO). „Kasa žádné obce ani kraje není bezedná,“ zdůraznil. Jen od kraje podle něj dostaly neziskovky na programy protidrogové prevence 28,8 milionu korun – a o další podpoře v souhrnné výši půl druhého milionu korun se bude rozhodovat za měsíc: na jednání středočeských zastupitelů 25. listopadu. Jednat se má ještě o 2,6 milionu korun určených k rozdělení v rámci individuálních účelových neinvestičních dotací.

Radní současně připomněl, že finanční pomoc bude kraj v příštím roce zčásti rozdělovat prostřednictvím nového Fondu prevence Středočeského kraje, což má nastavit jasná pravidla poskytování dotací na protidrogovou prevenci a boj s kriminalitou – a současně přispět ke zvýšení transparentnosti. „Počínaje rokem 2020 proto bude část těchto prostředků poskytována prostřednictvím nově zřizovaného fondu prevence,“ uvedl Bezděk.

Krajská podpora protidrogové prevence
* Více než 28,8 milionu korun na odborné poradenství, terénní programy, kontaktní centra a na nízkoprahová zařízení pro děti a mládež:
- Magdaléna 11 434 700 Kč;
- Laxus 2 419 700 Kč;
- Prostor Plus 8 529 600 Kč
- SERAMIS 6 450 800 Kč

* Individuální investiční dotace na financování primární prevence a vzdělávání zaměstnanců v oblasti adiktologie v celkové výši 1 591 500 korun (návrh schválen v říjnu radou kraje, zastupitelé budou rozhodovat 25. listopadu):
- Magdaléna 700 000 Kč;
- Laxus 191 500 Kč;
- SEMIRAMIS 700 000 Kč

* Připraveno je i poskytnutí individuálních účelových neinvestičních dotací kraje na dofinancování protidrogové prevence z prostředků kraje ve výši 2,6 milionu korun, o němž má jednat rada kraje a v případě jejího souhlasu bude konečné rozhodnutí také na krajských zastupitelích (na zajištění zdravotnického materiálu k výměnnému programu injekčních stříkaček a zajištění provozních služeb nezbytných pro realizaci protidrogové činnosti se z této částky počítá s jedním milionem korun):
- Laxus 130 000 Kč;
- SEMIRAMIS 670 000 Kč;
- Prostor Plus 800 000 Kč

Zdroj: Robert Bezděk, radní Středočeského kraje