Právě takový trend naznačují informace přicházející z Prahy. V médiích se objevily úvahy o nutnosti specializace nemocnic, které nejsou ve spádovém regionu osamoceny, a o tom, že „běžně rozšířené“ výkony by v případě, že je provádí několik zdravotnických zařízení působících v blízkosti, měly být propláceny jen těm nemocnicím, jež jich v posledních letech vykazovaly vyšší počty (což svědčí jednak o připravenosti nemocnice a dostatku zkušeností jejich týmů, jednak o zájmu pacientů).

Žádné drama se nechystá

Úvahy o budoucí specializaci nemocnic lze slýchat již delší čas – v dohledné době se však ke změnám neschyluje. Deníku to potvrdila Linda Gregořicová ze společnosti VAMED Mediterra, jež ve středních Čechách provozuje více nemocnic.

„V rámci dohodovacího řízení na rok 2020 podobné teze prozatím ze stran zdravotních pojišťoven nezazněly,“ konstatovala. Že restrukturalizace péče bude do budoucna nezbytná, potvrzuje Hana Senohrábková z Oblastní nemocnice Kladno jako obecně platnou pravdu. Zdůraznila však, že informace o konkrétních plánech zatím nejsou k dispozici. „Se zdravotními pojišťovnami můžeme o úhradách jednat až ve chvíli, kdy je vydána úhradová vyhláška pro daný rok – což bývá až na podzim; tedy za půl roku,“ konstatovala.

To, že aktuálně není nic podobného na pořadu dne, potvrdil Deníku i středočeský radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk (ANO). „Většina středočeských nemocnic má se zdravotními pojišťovnami smlouvy od loňska na pět let,“ konstatoval. Výraznější změny, které by byly vyvolány změnou úhrad za poskytovanou zdravotní péči, se tudíž v bližší budoucnosti neočekávají. Shodně hovoří i mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Oldřich Tichý.

Neznamená to však, že by se v příštích letech nemohlo nic měnit,“ upozornil. „Pokud některé nemocnici odejde více lékařů – a někdy stačí i dva, za něž neseženou náhradu – může se stát, že oddělení nebude s to naplnit personální požadavky,“ připomněl. S poznámkou, že změny, pro něž se pak rozhodne provozovatel, jsou mimo vůli VZP (stejně jako dalších pojišťoven). „Ze strany VZP se ale změny nechystají,“ujistil.

Středočeské nemocnice, které nemají uzavřeny zmiňované pětileté smlouvy, ale loni uzavíraly smlouvy na rok, jsou podle informací Deníku v Mladé Boleslavi – v tomto případě jde o oblastní nemocnici fungující jako akciová společnost ve stoprocentním vlastnictví kraje – a společnost s ručením omezeným v Brandýse nad Labem. „Čekáme, jak jednání dopadnou, sdělila Deníku vedoucí sekretariátu mladoboleslavské nemocnice Hana Kopalová, že podrobnosti zatím známy nejsou.

Akutních lůžek může ubývat

Žádné podstatné změny v dostupnosti poskytované zdravotní péče neočekává ani společnost, jež provozuje nemocnice v Hořovicích a v Berouně. Deníku to sdělila mluvčí NH Hospital Petra Horáková. „Systém českého zdravotnictví čeká v příštím roce změna v úhradovém systému (takzvaný DRG restart), která přinese změny v hrazení zdravotních výkonů, ale dosud nemáme podrobné informace,“ konstatovala.

S dodatkem, že definitivní rozhodnutí o regionalizaci zdravotní péče v České republice dosud nepadlo. „V průběhu posledních let došlo k některým změnám, zvláště u malých poskytovatelů zdravotních služeb – například spočívající ve změně charakteru akutních lůžek v lůžka následné péče. Předpokládáme, že tento trend bude dále pokračovat,“ míní.

Rozruch kolem středočeských nemocnic
Před dvěma roky: V Sedlčanech se nemocnice potýkala s odchodem lékařů z interního oddělení. Kvůli nedostatku doktorů byl provoz akutních lůžek na interně nejprve přerušen – a následně ukončen.

V uplynulých týdnech: V Kutné Hoře, kde nemocnice spadá pod Oblastní nemocnici Kolín, vzbudily vlnu nesouhlasu plány přesunout akutní operace kvůli nedostatku chirurgů do Kolína. O stabilizaci situace v Kutné Hoře se mají postarat nový ředitel tamější nemocnice i nový primář chirurgie.

Aktuálně: V Čáslavi město ve výběrovém řízení hledá nového ředitele nemocnice (dosavadní rezignoval). S jeho koncepcí je očekávána nová vize fungování nemocnice (včetně jejího začlenění do nemocniční soustavy Čáslav – Kutné Hora – Kolín).