Výsledky, jež krajská hygienická stanice čerstvě zveřejnila, příliš chuť k jídlu nepovzbuzují. V kuchyni hygienici narazili na černou mastnou špínu i na množství neodstraněného odpadu, mezi nímž byly nejen prázdné obaly, ale i zbytky potravin s viditelnou písní.

Šestnáctého ledna se pak hygienici přesvědčili, že nic z toho už není pravda: v podniku je uklizeno – a provozovatel doplnil i chybějící cedule s upozorněním na zákaz kouření a zákaz prodeje alkoholu i tabákových výrobků konzumentům mladším 18 let.

Tahle nejnovější zjištění však vlastně představují jen slabý odvar; hotový čajíček. Jinde hygienici narazili na ještě daleko špinavější provozovny. Odhalili i potraviny takzvaně prošlé, či dokonce viditelně zkažené. Nebo zásoby okousané hlodavci, případně sloužící jako rejdiště švábovitého hmyzu. Také zázemí stravovacích provozoven pro personál často skýtá pohled velmi neutěšený.

Uložených sankcí přibylo, počet udání klesl

K okamžitému uzavření provozovny loni středočeští hygienici přistoupili v jedenácti případech. Předloni jich bylo osm – a ještě o rok dříve sedm. Leccos také mohou napovědět údaje o pokutách uložených provozovatelům.

Loni jich padlo 829 v souhrnné výši 2,7 milionu korun, zatímco v předchozích dvou letech šlo o čísla nižší: 687 předloňských pokut se vyšplhalo na součet dosahující bezmála 2,1 milionu a o rok dříve šlo o 435 sankcí v celkové sumě 1,8 milionu. Kupodivu však ubývá podnětů spotřebitelů. Číselná řada jejich počtů v období 2018 až 2018 to ukazuje přesvědčivě: 317 – 254 – 237.

Ředitelka středočeské hygieny Jarmila Rážová připomněla, že 829 loňských pokut (k nimž je třeba přičíst ještě 324 napomenutí za méně závažné prohřešky) je výsledkem celkem 2616 kontrol v provozovnách stravovacích služeb. Především v restauracích, jichž bylo 1061 – ale i ve stáncích s občerstvením (525), provozovnách závodního stravování (393), zařízeních sociálních služeb (157) i zdravotnických zařízeních (66).

K nejčastějším pochybením se řadí nedostatečná úroveň provozní hygieny, prostory nevyhovující potravinářskému provozu a chybné (či zcela chybějící) značení polotovarů vlastní výroby a rozpracovaných pokrmů. Rozhodně ojedinělých nebylo ani 210 nálezů potravin s prošlým datem použitelnosti.

Náprava odhalených pochybení* Častá opatření středočeských hygieniků:
- nařízení sanitace provozovny
- pozastavení výkonu činnosti
- nařízení likvidace potravin
- nařízení zásahu deratizační firmy
* Loni hygienici v kraji uzavřeli 11 restaurací, předloni osm – a o rok dříve sedm

Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje