Ve srovnání s Prahou i některými dalšími kraji je nákazová situace ve středních Čechách příznivější. Doporučení pro školy ke konkrétnímu postupu tedy nyní středočeští hygienici nyní nechystají. „Nechme na ředitelích, jimž nemáme kompetenci něco nařizovat, ať si vyhodnotí situaci; pokud by naznali, že je to vhodné, mohou ředitelské volno vyhlásit,“ připomněla Šalamunová, že doporučení k jednotnému postupu ve středních Čechách neexistuje a případná rozhodnutí o případném zrušení výuky se mohou lišit podle poměrů v konkrétním regionu a na konkrétní škole.

Střední Čechy nepatří mezi oblasti republiky, o nichž se poté, co ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) zmínil možnost návratu roušek do některých škol, hovořilo jako o regionech s tíživější situací kolem šíření koronaviru. Zmiňovány byly kraje Moravskoslezský, Olomoucký, Jihočeský – a také hlavní město Praha.

Právě v metropoli dostaly školy doporučení vyhlásit dva dny ředitelského volna, na pondělí a úterý, což žákům přinese celý týden volna. Na čtvrtek totiž připadá státní svátek 28. října, který ve středu a v pátek obklopují prázdniny (vyhlášené již s předstihem a s celostátní platností). Dva volné dny tak umožní, aby se děti nepotkaly po devět dní: od soboty až do neděle následujícího týdne. To by mělo šíření koronaviru v jejich kolektivech přibrzdit.

Že by to skutečně mohlo pomoci, míní i ředitelka středočeské hygieny Kvetoslava Kotrbová. Očekává, že kdyby zůstaly děti devět dní doma, mohlo by to vést k menšímu počtu kontaktů a zpomalit šíření epidemie. I ona však uvedla, že jde jen o doporučení, byť projednané s krajským primátorem. Vedení kraje školám „prodloužení prázdnin“ doporučuje. Stejné doporučení má pro školy ve svém regionu také olomoucké hejtmanství.

Ani v Praze však ředitelské volno zřejmě nevyhlásí všechny školy. Radní hlavního města pro oblast školství Vít Šimral (Piráti) připomněl, že záleží na každém řediteli, jak se k doporučení postaví: po vyhodnocení situace ve své škole.