Podle rozhodnutí krajských zastupitelů je v tomto dotačním programu připraveno k rozdělení 30 milionů korun. Žádat je možno o podporu v minimální výši 500 tisíc korun; finanční strop je sedm milionů.

Žádat podporu na konkrétní projekty mohou vlastníci památkových objektů ve druhé polovině února. Zkušenosti z uplynulých dvou let – jde totiž o ještě vcelku nový dotační program – ukazují, že napoprvé uspěla necelá třetina žadatelů, ve druhém ročníku pak necelá čtvrtina. Konkrétně bylo v roce 2018 podáno 49 žádostí – a mezi 15 úspěšných žadatelů kraj rozdělil 27 milionů korun.

Letos se sešlo 72 žádostí, přičemž uspělo 17 z nich v celkové hodnotě 40 milionů korun. Středočeský radní pro oblast kultury a památkové péče Karel Horčička (ČSSD) uvedl, že při přidělování konkrétních částek se vychází z hodnocení připraveného odborem kultury a památkové péče krajského úřadu v součinnosti s pracovníkem Národního památkového ústavu.

Krajské dotace na obnovu památek vhodných ke společenskému využití
* Žádosti krajský úřad přijímá od 17. do 24. února 2020

* Podporu mohou získat pouze konkrétní akce představující ucelený projekt v rámci stavební obnovy nemovitých kulturních památek na území Středočeského kraje zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, které splňují alespoň některé z následujících kritérií:
- využití objektů pro spolkový a společenský život regionu (včetně referencí o dosavadním využívání památky);
- dopravní dostupnost památky pro nejširší veřejnost;
- dokončená uzavřená etapa oprav;
- vícezdrojové financování nákladů projektu;
- naléhavost opravy a připravenost akce obnovy;
- dále se hodnotí: způsob užívání památky v posledních třech letech, popis možností spolkového využití po ukončení akce obnovy

* Nejnižší výše požadované dotace činí 500 tisíc korun, maximum je sedm milionů; minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 20
procent z celkových nákladů

* Akce obnovy (tedy příslušná etapa, na kterou byla dotace poskytnuta) musí být ukončena do 31. prosince 2021

Zdroj: hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO)