Střety na dálnici, jejíž povrch neměl důvod klouzat, jež si vyžádaly osm lehkých zranění, hmotnou škodu předběžně vyčíslenou na tři miliony korun a delší uzavírku dálnice (a to zejména ve směru jízdy na Turnov), měl zřejmě na svědomí kouř. I když prošetřování příčin nehody pokračuje, zdá se pravděpodobné, že řidiči ztratili orientaci v hustém dýmu z hořících pneumatik, které kdosi zapálil v blízkosti dálnice.

Zpravidla však většina nehod mívá příčiny, které se opakují jako přes kopírák. Přes polovinu jich má na svědomí nesprávný způsob jízdy, více než pětinu nepřiměřená rychlost, kolem desetiny nedání přednosti – a zanedbatelné nejsou ani vliv alkoholu a nesprávné předjíždění, byť v tomto případě už jde pouze o jednotky procent. Vyplývá to ze souhrnu informací o dopravní nehodovosti v roce 2019, které představil náměstek ředitele středočeské policie pro vnější službu Jan Tulach.

Připomněl, že loni policisté ve středních Čechách šetřili 16 014 dopravních nehod, což představuje meziroční nárůst o 1148. Počty nehod se zvýšily téměř v celém kraji; kromě Kladenska a Rakovnicka. Přibylo i nehod na dálnicích – s výjimkou působnosti dálničního oddělení policie Poříčany na D11. Naopak střetů aut, k jejichž vyřešení postačilo vyplnit takzvané euroformuláře pro pojišťovny, ubylo: loňských 4952 případů bylo o 231 méně než předloni. Ve srovnání s rokem 2018 se snížily i počty zraněných, přičemž Tulach obzvlášť upozorňuje na úbytek těch nejfatálnějších následků.

Škody za miliardy

Usmrcených bylo loni 88, což je o 18 méně než předloni. Příznivý (byť nikoli rekordní) je to výsledek i z pohledu dlouhodobého průměru, který za desetileté období 2009 – 2019 dosahuje 111 obětí za rok. Počet těžce zraněných se meziročně snížil o 53 (loni 350 osob) a lehce zraněných ubylo o 47 (loni 3295). Součet hmotných škod vniklých při dopravních nehodách ve Středočeském kraji se v roce 2019 vyšplhal na 11,5 miliardy korun. Proti předloňsku to představuje nárůst bezmála o 1,4 miliardy, což podle Tulachových slov není překvapení: jednak bylo bouraček více, jednak jsou vozidla stále dražší.

Z hlediska zavinění měli přes 12 tisíc nehod (přičemž šlo o dopravní maléry s celkem 81 usmrcenými) na svědomí řidiči motorových vozidel. Dramaticky, a to o více než pětinu, se navýšil počet střetů se zvířaty. Loni takových případů policisté v kraji řešili 3363; o 865 více než předloni. Mírně, o 33, ubylo nehod zaviněných řidiči nemotorových vozidel (například jde o cyklisty). Loni jich bylo 281. Dětských viníků z toho bylo 28, což představuje meziroční pokles o pět. Nehod zaviněných chodci, z nichž dvě přinesly úmrtí, loni policisté zaznamenali v kraji 95; o sedm méně než předloni. Děti v tomto případě figurovaly v roli viníků ve 45 případech (v roce 2018 jich bylo 46).

Třebaže mírně poklesly počty řidičů, kteří způsobili nehodu s nižší mírou ovlivnění alkoholem, přibylo viníků majících upito hodně. Nad 1,51 promile jich mělo v krvi 355, což je o 37 víc než předloni. Bohužel tři z těchto bouraček vedly k úmrtí. Ani pouhé jedno či dvě pivka však nejsou zárukou bezpečí. Dva životy si vyžádaly nehody se zjištěnou hladinou alkoholu pod 0,24 promile. Další oběť pak spadá do kategorie mezi 0,51 a 0,8 promile. Alkohol v kombinaci s drogami odhalili loni policisté v kraji u šesti viníků nehod; samotné drogy pak zaznamenali ve 34 případech. „Trend je sestupný,“ poznamenal Tulach k odhaleným omamným a psychotropním látkám.