Vzhledem k rozdílům mezi přítokem a potřebou zajistit minimální odtok z Vltavské kaskády v objemu 40 vteřinových kubíků klesla hladina v přehradní nádrži pod limit stanovený pro bezpečný provoz plošinového vozu na kolejích přepravujícího sportovní lodě, daný kótou 345,6 metru nad mořem. Přeprava pomocí lodního výtahu byla na Orlíku zastavena až do odvolání, upozornil Hynek Beneš ze Státní plavební správy ČR na omezení, s nímž kapitáni musejí počítat i nadále.

Zdvihadlo na Orlíku, provozované státním podnikem Povodí Vltavy, které během necelých dvaceti minut umožňuje překonávat více než 70metrovou výšku plavidlům o délce až 8,5 metru vážícím do 3,5 tuny, standardně slouží od počátku května do konce září (ani v době běžného provozu však nefunguje uprostřed pracovního týdne). Provoz lodního výtahu může zastavit nejen nízký stav vody – při poklesu hladiny na vodočtu orlické nádrže pod kótu 345,6 metru nad mořem – ale také v opačném případě: když je vody moc. Od druhého stupně povodňové aktivity, kdy hladina dosáhne úrovně 351,2 metru nad mořem – a v době, kdy odtok převyšuje 610 metrů krychlových za sekundu.