Jako Den pro zdravý životní styl – a tudíž došlo nejen na prezentaci vybavení školy a nabídky studijních oborů, ale nechyběla ani spousta informací o zdraví. Jak z oblasti psychosomatického zdraví, tak i o prevenci závažných onemocnění (a rovněž o rizikových faktorech dospívání a v neposlední řadě také o trestní odpovědnosti a kriminalitě mládeže), připomněla v pátek krizová manažerka středočeské hygienické stanice Iveta Doskočilová.


Ani zástupci krajské hygieny v Příbrami nechyběli; jsou ostatně dlouholetými partnery školy. Již tradičně návštěvníkům nabídli rychlou analýzu jejich zdravotního stavu: nejen zvážení, ale také určení indexu BMI, měření krevního tlaku, podílu tělesného tuku či procentuální množství kosterní svaloviny. Mezi čtyřmi desítkami zájemců měly převahu ženy. Těch se nechalo otestovat 26, zatímco mužů jen 14. „Celkový zdravotní stav všech přítomných byl na dobré úrovni,“ konstatovala Doskočilová. Zdůraznila, že hygieniky těší rostoucí zájem jak o zdravý životní styl a stravu, tak o pohybovou aktivitu.