Na svém webu khsstc.cz také středočeská hygiena ve středu vyvěsila přehled praktických informací pro lidi, u nichž test prokázal pozitivitu na covid-19 – ti se výsledek dozvědí od lékaře nebo hygieniků telefonicky – případně byli v kontaktu s pozitivním pacientem. Pro lidi s prokázanou nákazou je zásadní čtrnáctidenní izolace; to znamená setrvávat doma a omezit kontakty s dalšími lidmi.

Pokud je zapotřebí, praktický lékař vystaví na dna týdny e-neschopenku, vydanou ode dne zjištění pozitivního testu. Po uplynutí této doby se většina lidí zřejmě vrátí k běžnému životu, a to vlastně „automaticky“. „V případě, že po čtrnáctidenní izolaci jste minimálně čtyři dny bez jakýchkoli příznaků onemocnění, jste považováni za zdravé – a není třeba absolvovat již žádný test,“ vysvětlila ředitelka protiepidemického odboru krajské hygieny Lilian Rumlová, jaká nyní fungují pravidla.

V souvislosti s prvním hovorem se zaměstnanci hygienické stanice současně upozorňuje, že hygienici pozitivního člověka vyzvou k přípravě telefonních kontaktů na lidi, od nichž v uplynulých dnech po dobu čtvrthodiny nebo déle nebyl vzdálen více než dva metry. Může to znít komplikovaně – nicméně zpravidla jde o to sepsat členy společné domácnosti, návštěvy, spolupracovníky, účastníky společných oslav a případné další skupiny; třeba na sportovním soustředění či na táboře. Všem lidem ze seznamu se pak hygienici ozvou.

Test určí, co bude dál

Takzvané rizikové kontakty pozitivních osob hygienici osloví, nemusí to však být hned. V té souvislosti Rumlová upozorňuje: „Pokud jste si sami vědomi kontaktu s pozitivní osobou (například vám to kamarád oznámí ještě dříve, než vás kontaktujeme my), měli byste se podle toho zachovat a nevyhledávat kontakty s dalšími lidmi.“ Dotyčného hygienici pošlou na odběr, k němuž mu vystaví elektronickou žádanku. Za tím účelem se budou ptát na osobní údaje; včetně rodného čísla. Dají také pokyn zavolat praktickému lékaři.

Další postup se liší podle výsledku testu. Pokud je pozitivní, pacient jde do domácí izolace a sepisuje vlastní seznam kontaktů. Pokud je negativní, pokračuje karanténa, jež se počítá dva týdny od rizikového kontaktu – a na jejím konci praktický lékař vystaví elektronickou žádanku na další test. Pokud i ten vyjde negativně, tento lékař karanténu ukončí. Okolí člověka v karanténě, včetně nejbližší rodiny, nepodléhá jakýmkoli omezením.

Aktuálně jsou ve středních Čechách čtyři stovky nemocných, od počátku pandemie se s koronavirem potýkalo již 2,2 tisíce obyvatel kraje. Bezmála osmnáct stovek se už vyléčilo.