Počítačové útoky jsou velmi aktuální hrozbou dneška. Jak moc vážnou, ukázala loni v prosinci situace v Nemocnici Rudolfa a Stefanie v Benešově: po zavirování elektronické sítě vyděračem požadujícím výkupné se její fungování prakticky zastavilo – plné obnovení činnosti se protáhlo na měsíc – a následně vyčíslená škoda se počítá v řádu desítek milionů korun. Nešlo ale o výjimečnou situaci. Podle údajů NÚKIB, Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, bylo loni v České republice zaznamenáno 217 závažných útoků hackerů; o 50 kyberútoků více než předloni. A dvířky, kudy zkáza přichází, bývá nejčastěji e-mail.

Právě to se probíralo (včetně toho, že chybějí odborníci, kteří by podobným hrozbám byli schopni čelit) v rámci kybersemináře, který pro nadané středoškolské studenty z celého kraje se zájmem o informatiku připravilo Středočeské inovační centrum (SIC). A nebyla to jen reakce na průšvih, který zacloumal nemocnicí v Benešově, plyne ze slov Jakuba Pechláta, který v rámci SIC vede projektovou divizi.

Nasměrování studentů ke kariéře

„Podle Evropské komise bude v nejbližších letech chybět v Evropě až 900 tisíc IT profesionálů,“ nastínil Pechlát mnohem širší souvislosti. „Nedostatek lidí s digitálními dovednostmi se může projevit v ochraně před rostoucími kybernetickými hrozbami v soukromém i veřejném sektoru,“ varoval. Vzdělávací kurs pro 12 středoškolských studentů, připravený od března do podzimu ve spolupráci s experty z Českého vysokého učení technického v Praze, má alespoň trochu pomoci. Mimo jiné i přispět k tomu, aby mladé lidi nasměroval pro jejich budoucí profesní kariéru.

I pro ně, jakkoli se o obor zajímají, byly nově získané poznatky v mnohém novinkou. Třeba 17letý Jan Černohorský, který studuje Gymnázium J. S. Machara v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi, si popravil představu, že kybernetické útoky jsou založeny na prohledávání internetu – s úderem tam, kde se objeví „bezpečnostní díra“. „Po důkladnějším zkoumání zveřejněných informací jsem zjistil, že tato domněnka byla mylná,“ připouští. „Benešovská nemocnice byla velmi dobře připravená, ale útok na ni byl přímo cílený; byl velmi sofistikovaný a vyžadoval velmi dlouhou přípravu útočníků,“ shrnul odhalení plynoucí z důkladných analýz.

Problém? Moc klidný přístup

Obecně Černohorský považuje za klíčové udržování ostražitosti a informovanosti všech uživatelů, když „lidský faktor“ označuje za nejslabší článek. Hodně dospěle však neukazuje prstem jen na zaměstnance: „Nejedná se pouze o nepozorné uživatele, ale například manažery na vedoucích pozicích, kteří nepřikládají kyberbezpečnosti tolik důležitosti, nebo samotné správce sítí, kteří se o bezpečnost nezajímají, nemají aktuální informace a sami nedodržují doporučené postupy.“ Přičemž připomíná, že třeba některé školy mohou být příkladem – ale spíš odstrašujícím.

Podobně varuje i lektorka kyberstáží Eliška Kühnerová; absolventka oboru Aplikovaná informatika a aktuálně studentka informačního managementu na Vysoké škole ekonomické, působící současně ve společnosti Cisco. Radí, že se stejnou obezřetností, jako si počínáme při odchodu z domova – je přece samozřejmostí zamykat dveře, aby nás někdo nevykradl – se je na místě chovat i ve virtuálním prostředí. „Spousta jednotlivců i firem si není ochotna připustit, že by se mohla stát cílem, nebo věří, že jednorázová investice je dostačující,“ upozornila. Varuje třeba před neochotou „zatěžovat“ zaměstnance školeními nebo mylným dojmem, že není třeba pořizovat nové technologie, když ty staré ještě slouží.

Z kyberstáží se má stát nová tradice
- Kybernetické semináře má Středočeské inovační centrum (SIC) v úmyslu pořádat i v dalších letech – na základě vyhodnocení zkušeností z letošního pilotního projektu
- Loni SIC ve spolupráci s rakovnickou Střední průmyslovou školou Emila Kolbena rozjelo tvůrčí dílny, které rozvíjejí sebevědomí, kritické myšlení i kreativitu mezi studenty i pedagogy – a díky tomu se chystá od ledna nabídnout kurs Základy maker kultury
- Podobně chce postupovat také v případě kyberstáží: hledá způsob, jak je talentovaným středočeským studentům nabídnout každoročně
Zdroj: Jakub Pechlát, ředitel divize Projekty Středočeského inovačního centra