Peníze by však nebyly vyplaceny přímo a naráz. Jde o příspěvek určený výhradně na vedení soudního sporu majícího zabránit vystěhování – tedy na soudní poplatky spojené s podáním žalob, posudky a právní zastoupení. Počítá se s tím, že by vždy jednou měsíčně kraj družstvu proplácel předložené faktury.

S touto formou pomoci již předběžně vyslovili souhlas zástupci všech politických klubů ve středočeském zastupitelstvu. „Očekávám, že po úspěšném projednání této konkrétní formy pomoci postiženým rodinám v kauze H-System zastupitelé poskytnutí dotace i její konkrétní navrhovanou výši schválí,“ konstatovala v pondělí hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Původně družstvo Svatopluk žádalo o 900 tisíc korun.