Podobně jako v jiných dotačních programech kraje se na všechny zájemce nedostane, a tak významnou roli hraje posouzení jednotlivých záměrů hodnoticí komisí. Během ledna a února se sešlo celkem 86 žádostí. Úspěšná tak může být zhruba každá třetí.

Podle slov náměstka hejtmanky Miloše Petery (ČSSD), v jehož kompetenci je oblast životního prostředí a zemědělství, krajští úředníci při formální kontrole splnění pravidel vypsaného programu vyřadili osm žádostí. Z těch, které se dostaly až k posouzení před komisí, se nedostávají peníze pro 49 žadatelů.

Mezi necelou třicítkou těch, kteří před rozhodováním zastupitelů skončili díky vyššímu bodovému ohodnocení ve skupině úspěšných, figurují nejčastěji obecně prospěšné společnosti a spolky; nechybí však ani třeba firmy. Někteří z žadatelů u hodnotitelů uspěli dokonce opakovaně. Konečné slovo při přidělení dotací nicméně budou mít krajští zastupitelé. Hlasovat mají na svém zasedání 29. dubna.

Ekovýchovné projekty navrhované k získání dotace
- Ekologické centrum Orlov o.p.s.: Mokřady a vlhké louky středních Čech a jejich úloha v krajině (2. etapa)
- Agentura Koniklec, o.p.s.: Tradiční neformální ekovýchova ve středočeském Barrandienu
- Ekologické centrum Orlov o.p.s.: Brdy, geologický a paleontologický poklad Čech (2. etapa)
- ZO ČSOP Vlašim: Podpora akcí ekologické výchovy v ČSOP Vlašim v roce 2019/2020
- Muzeum Říčany, p.o.: Osvětové ekovýchovné akce pro veřejnost v Muzeu Říčany
- MŠ Vandrovka s.r.o.: Ptačí oáza – učebna environmentální výchovy pod širým nebem
- Nadace dřevo pro život: Do lesa s lesníkem ve Středočeském kraji
- MŠ Průhonice, p.o.: Zahradní pastva
- Včelí stráž, z.s.: Brouček, motýl, čmelák, včela – přírodu nám dělá
- Herpeta – Česká asociace pro ochranu a výzkum obojživelníků a plazů, z.s.: Příběhy z přírody
- Ekocentrum Koniklec: Úprava a vybavení zahrady u terénní základny v Dolní Vidimi nejen pro výuku
- NSEV Kladno-Čabárna, o.p.s.: Přírodovědná soutěž pro základní školy a střední školy
- Galerie EfEf s.r.o.: Spirála zelené krásy středních Čech
- Muzeum Říčany, p.o.: Proměny krajiny: Je to ve vašich rukou
- ZO Českého svazu ochránců přírody Polabí: Ekologická výchova v Ekocentru Huslík v roce 2019/2020
- Tereza, vzdělávací centrum, z.ú.: Mezinárodní dlouhodobé programy ekologické výchovy pro školy ve Středočeském kraji ve školním roce 2019/2020
- Ekocentrum Koniklec: Reedice vzdělávacích her a informačního letáku a vzdělávací, informační a poradenské akce o adaptaci sídel na změnu klimatu pro mládež a dospělou veřejnost ve Středočeském kraji
- Felbiánek, z.s.: Metodika „Zelená Sedma“
- Český antarktický nadační fond: Ohrožená Antarktida – cyklus přednášek pro školy a veřejnost
- NSEV Kladno-Čabárna, o.p.s.: Projektová příprava projektu revitalizace nivy Týneckého potoka
- Via Michaelica Kristi o.p.s.: Sad pro děti – jako zelená školní učebna
- Český rybářský svaz, z.s., středočeský územní svaz: Ve vodě nežijí jen vodníci
- Region Pošembeří o.p.s.: „Nejen čisté Pošembeří má smysl!“
- NSEV Kladno-Čabárna, o.p.s.: Přírodovědný letní příměstský tábor
- Jiřina Kelymanová, OSVČ: Přírodní zahrada Satureja jako místo ekologické osvěty
- Jeden strom, z.ú.: Celoroční program ekologické výchovy v Komunitní škole Jednoho stromu
- NSEV Kladno-Čabárna, o.p.s.: Osvěta včelařské veřejnosti
- Botanica Nova, z.s.: Časopis Nová Botanika – nová platforma pro environmentální vzdělávání o rostlinách a houbách
- Via Michaelica Kristi o.p.s.: Kořenovka

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje