Ti by však měli rozhodovat o celkové částce 48 milionů – ještě společně se dvěma dalšími dotačními programy. Jde o peníze na podporu kultury (11 milionů) a na podporu takzvaných základních knihoven (2 miliony).

Radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda (Spojenci/TOP 09) ujišťuje, že žádosti o dotace bude krajský úřad přijímat hned kolem přelomu roku, aby instituce a organizace dostaly peníze včas, měly je jisté a nemusely své akce plánovat s pochybnosti, zda jejich uskutečnění nakonec dokážou zaplatit. Naposledy se podle Švendových slov rozdělovalo 53 milionů, přičemž kraj podpořil 213 projektů.

Zpěv a tanec i šermování

S největší pozorností se tradičně setkává rozdělování peněz na podporu kultury. Ne všichni pořadatelé se totiž dotací mohou dočkat – a bývá zvykem, že každý právě tu svoji akci považuje za tak důležitou, že by na ni kraj měl pamatovat. Předem proto hejtmanství ohlašuje, že podstatný díl ze zmiňovaných 11 milionů má pomáhat zejména amatérské kultuře: divadlu, folkloru, tradiční lidové kultuře, hudbě, tanci – ale i publikační činnosti, literatuře, výtvarnému umění, fotografii či filmu. Plusem jsou jedinečnost akce, její tradice nebo nadlokální význam.

Ilustrační foto.
Oklamaná žena podvodníkům poslala šest set tisíc. Podobných případů jsou desítky

Tradičně kraj také podporuje historické slavnosti a akce k významným výročím včetně připomínky bitev. Švenda však slibuje, že část peněz bude vyčleněna i na podporu celoroční činnosti spolků, zapsaných ústavů, nadačních fondů a obecně prospěšných společností. Počítá však rovněž s penězi na podporu publikační činnosti, audiovizuálních projektů a nových médií. „Chceme pomoci profesionálům v oboru s příslušným živnostenským oprávněním a obcím s realizací projektů nekomerčního charakteru,“ vysvětluje v té souvislosti.

Památky otevřené lidem

Také v případě peněz na obnovu památek platí, že i kdyby byla k dispozici částka desetinásobná, pořád by to bylo málo. I zde jsou tedy stanovena kritéria výběru daná různými tematickými zadáními. „V prvním chceme podpořit zejména stavební a restaurátorské práce, práce na přípravě obnovy či restaurování památky. Druhé zadání se týká obnovy památek určených ke společenskému využití, kde je deklarováno další využití objektu pro spolkový a společenský život regionu nebo je objekt dostupný nejširší veřejnosti. Příkladem může být například rekonstrukce starších církevních objektů pro využití v oblasti cestovního ruchu, například poutního turismu,“ konstatoval Švenda.

Dva miliony pro obecní a městské knihovny mají jednak pomoci zlepšit jejich vybavenost, jednak v rámci podpory čtenářské gramotnosti přispět na práci s aktivními rodiči i přímo s nejmenšími čtenáři.