Stavba na Pražském okruhu u obce Ořech je nyní nepřehlédnutelná: je tam dopravní omezení spočívající v uzavření krajnice a části pravého jízdního pruhu s vedením provozu ve dvou provizorních jízdních pruzích; uzavřena je také výjezdová větev na 19. dálničním kilometru. Toto zúžení by se podle předpokladů mělo stát minulostí na sklonku července.

Stěna ticha se zde buduje právě u 19. kilometru (konkrétně ve staničení 19,250 až 19,713), a to vedle pásu pro směr jízdy od dálnice D5 k dálnici D1. Stěna ze železobetonových protihlukových panelů v celkové délce 467 metrů, rozdělená do tří navazujících úseků, má chránit před hlukem obytnou zástavbu obce Ořech. Společnost Doprastav se dílo za 21,63 milionu korun bez DPH zavázala dokončit během 52 kalendářních dnů. Projekt už počítá s budoucím rozvojem Pražského okruhu – dálniční komunikace má být v tomto úseku rozšířena na 3+3 jízdní pruhy.

Výstavba protihlukové stěny dlouhé 446 metrů se taká rozběhla u dálnice D1 za pražským Chodovem, kde vyroste nová bariéra mezi dálničními kilometry 4,905 a 5,351. Sdružení firem SUPER-KRETE + SIMOST + FIRESTA, které z trojice uchazečů o zakázku předložilo nejvýhodnější nabídku znějící na 25,46 milionu bez DPH, má mít hotovo ve druhé polovině července. Stěna směřující od mostního křížení dálnice D1 s ulicí Formanská k průhonickému motelu má před hlukem z provozu na dálnici chránit především obyvatele Újezdu u Průhonic. Je také rozdělena na tři navazující úseky. Bude nejen vyskládána ze železobetonových panelů s pohltivou vrstvou z dřevocementové hmoty; úsek na mostě přes Botič má tvořit vylehčená odrazivá konstrukce z plexiskla.

„Během stavby z důvodu potřeby zajištění pracovního prostoru dojde k omezení provozu na přilehlém dálničním pásu ve směru na Prahu a k uzavření připojovacího jízdního pruhu na výjezdu z parkoviště motelu,“ upozorňuje Buček. Hovoří v té souvislosti o zúžení jízdních pruhů a omezení rychlosti projíždějících vozidel na 80 km/h.