Hotovo by mělo být koncem října. Deník o tom informoval také Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Upozornil, že z hlediska správce dálnic jde o nejnáročnější opravu v regionu Praha-střední Čechy. Už proto, že se jedná o místo, jímž ve všedních dnech projede přes 85 tisíc vozidel denně. Ukazují to alespoň údaje z posledního sčítání dopravy, které se uskutečnilo před čtyřmi roky.

Společnost Eurovia CS, která zde na zakázce ŘSD za 423 milionů korun bez DPH začala pracovat loni, se modernizaci úseku nyní chystá dokončit. „Opravovat se bude zejména pravý jízdní pás (ve směru jízdy na Brno) od kilometru 2,3 po kilometr 11,2,“ upřesnil Buček.

V několika etapách se zde podle jeho slov chystá především oprava vozovky pravého jízdního pruhu včetně odbočovacího pruhu a sjezdových větví i odpočívky Újezd u Průhonic vlevo; dojde ale i na výměny stožárů veřejného osvětlení a kabelových rozvodů. Mluvčí Štočková dále upozornila na sanaci mostů, opravy odvodnění a protihlukových stěn.

Apel na řidiče 

Nejvýraznější omezení dopravy v rámci opravovaného úseku pocítí řidiči mezi dálničními kilometry 5,285 a 9,405 (od úrovně Club Hotelu Průhonice po exit 10), kde se bude střídavě pracovat vždy na polovině pravého jízdního pásu. To zde umožní vést dopravu v režimu 1/2+2 jízdní pruhy, kdy v opravovaném pravém pásu zůstane zachován jeden jízdní pruh směrem na Brno a v levém pásu (standardně sloužícím pro jízdu do Prahy) budou vyznačeny čtyři provizorní jízdní pruhy: po dvou na Prahu i na Brno.

Protože se průjezd pravým jízdním pásem bude měnit v závislosti na postupu prací, ŘSD upozorňuje řidiče, že je nutné pozorně sledovat jak dopravní značení, tak aktuální situaci na místě. „Je také třeba počítat s průběžným, byť časově omezeným, uzavíráním některých výjezdů z dálnice. Konkrétně se to bude týkat exitu 8 Čestlice, Dobřejovice a exitu 6 Průhonice,“ upozornil Buček.

Se zástupci zhotovitele se ŘSD shoduje v apelu na řidiče, aby respektovali dopravní značení a zachovávali maximální ohleduplnost. „Chtěli bychom požádat všechny řidiče o dodržování stanovených rychlostí,“ zdůraznila Štočková.

Vývoj omezení na opravované dálnici D1 u Prahy

- Rozmisťování provizorního dopravního značení začne v pátek 12. června večer a potrvá do nedělních ranních hodin (14. června). Poté budou během neděle otevřeny přejezdy středního dělicího pásu a převeden provoz. Místem se bude projíždět v režimu 2+3, respektive 2+2 jízdní pruhy; pouze v noci při montáži dočasných svodidel (dvě noci za sebou vždy od 21 hodin do 9 hodin) bude provoz veden v režimu 1+2, respektive 1+1 jízdní pruh.

- V pondělí 15. června začnou vlastní práce na opravě dálnice. S postupem stavebních prací se bude měnit dopravní opatření. Doprava bude vedena převážně v režimu 2+2/1 jízdní pruh.

- Práce zasáhnou také do sjezdů a nájezdů na dálnici; konkrétně jde o exit 8 Dobřejovice a Čestlice, který bude ve směru na Brno v termínu od 15. června do 3. července zcela uzavřen, a exit 6 Průhonice, kde nebude možný sjezd a nájezd na dálnici D1 v termínu od 4. do 19. července. Vyznačeny budou objízdné trasy.

- V srpnu bude na dva týdny uzavřen nájezd na dálnici D1 ze silnice II/101 od Říčan a Jesenice ve směru na Brno. Doprava bude vedena po vyznačených objízdných trasách.

- Na konci srpna zasáhnou práce exit 2 Šeberov a Opatov ve směru do Prahy, které však budou prováděny po jízdních pruzích – a tak již významně do plynulosti provozu nezasáhnou.

- Úplné dokončení prací se plánuje na říjen.

Zdroj: Iveta Štočková, vedoucí útvaru komunikace Eurovia CS