V penězích jsou tyto záměry vyčísleny částkou 5 až 6,5 miliardy korun. Právě toto rozpětí je částka, o jejíž získání představitelé hejtmanství projevili zájem. Přesná výše vyplyne z dalších jednání, přičemž jasněji by mělo být na jaře. Protože EIB je neziskovou veřejnou finanční institucí, úroky jsou ve srovnání s komerčním úvěrem nižší – a neplatí se poplatky za poskytnutí úvěru.

K dalším úvahám a rozhodnutím pak je zvažování variant: úvěr může být poskytnutý v eurech i českých korunách, úroková sazba může být plovoucí i fixní (a je nastavitelná individuálně pro každou tranši, tedy jednotlivě čerpanou část celkového úvěru). Lhůta splatnosti úvěru pak dosahuje až 25 let od prvního čerpání.

Zlepšení silnic i mostů

Většina ze získané sumy se měla proměnit v beton a asfalt, plyne ze slov náměstka hejtmanky Gabriela Kovácse (ANO), který má v kompetenci oblast financí a evropských fondů. Na zlepšení sítě silnic II. a III. třídy a jejich mostů, které kraj spravuje, by měly být určeny čtyři miliardy korun – a možná až pět.

S miliardou se počítá na dokončení rekonstrukcí a dostaveb v krajských nemocnicích. Po čtvrtmiliardě se pak má uplatnit pro navýšení kapacit sociálních zařízení, zvláště domovů pro seniory, a na „sportovní infrastrukturu v rámci školství“ – tedy na budování sportovišť včetně tělocvičen i větších hal.

Využití peněz z úvěru je možné kombinovat s dalšími zdroji, s čímž se také počítá: měly by se doplňovat hlavně s financemi z dotací. Bude však třeba dobře počítat předem: mimo jiné platí, že součet zdrojů od EIB a z evropských dotací nesmí přesáhnout 90 procent celkových nákladů projektu – a investiční projekty může EIB financovat do 50 procent jejich celkových nákladů.

Kdy bude případné finální schválení projektu? 

Získat úvěr od EIB však podle Kovácsových slov není jednoduché; proces posuzování je velmi náročný a roli hraje i zhodnocení možných rizik u registrovaných projektů jak z pohledu ekonomického, tak i technického. Následuje schválení úvěru Řídícím výborem EIB, načež je vypracován návrh úvěrové smlouvy.

Završení pak představuje schválení Představenstvem EIB. „Pokud námi předložené projekty banka posoudí v lednu, očekáváme, že úvěrový rámec bude schválen na přelomu března a dubna,“ uvedl ve středu Kovács.

S konečným schválením úvěru počítá ve druhém čtvrtletí – a od třetího kvartálu už by mělo být možné peníze z úvěru využívat. Období možného čerpání peněz by mělo být vymezeno na tři až čtyři roky – spadá tedy především do příštího volebního období krajské samosprávy.

Základní nasměrování chystaného úvěru:
- oblast dopravy (podíl 75 procent z celkového počtu projektů),
- oblast zdravotnictví (podíl 15 – 25 procent),
- oblast sociální péče (podíl 5 – 10 procent),
- oblast školství (podíl 5 – 10 procent);
- dále pak oblast energetických úspor (projekty EPC II) a projekty na snižování energetické náročnosti budov

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje