Výsledky první etapy tohoto pilotního projektu lze nyní sledovat v aplikaci, která se nově stala součástí mapového portálu Středočeského kraje. Ten je dostupný prostřednictvím adresy gis.kr-stredocesky.cz; přímou cestu k přehledu sportovišť může nabídnout třeba odkaz 1url.cz/@sportoviste.

Přináší souhrn údajů, které poskytly obce, spolky, tělovýchovné jednoty či sdružení, a to prozatím k více než devíti stovkám středočeských sportovišť. K dispozici jsou nejen informace o umístění a vybavení, návštěvnosti či využitelnosti pro školy, ale třeba i o době jejich vzniku či o provedených rekonstrukcích. Vedle jednotlivostí je k dispozici i celkový přehled, a tak je například zřetelné, že rekordním byl rok 2018: to se v kraji podařilo zrekonstruovat nejméně 68 míst se zázemím pro sportování. A rekordmanem z pohledu vzniku sportovišť byl rok 1970 – tehdy jich v rámci dnešního kraje vzniklo nejméně 46 (a další tři byla již tehdy rekonstruována; i to představovalo v tehdejší době „rekord“).

Tvůrci mapových podkladů z odborů informatiky a regionálního rozvoje krajského úřadu také upozorňují na možnosti využití soustředěných dat pro budoucí plánování. Lze z nich například odvodit, které místa už nejspíš volají po rekonstrukci – či třeba to, ve kterých oblastech zázemí pro provozování sportovních aktivit zřejmě chybí a bylo by na místě zaměřit pozornost na budování dalších kapacit. Úředníci se přitom nespoléhají jen na spolupráci s obcemi a organizacemi, které zareagovaly na krajskou výzvu a podklady ke svým sportovištím samy zaslaly. Vlastními silami úředníci již zmapovali dalších devět stovek sportovišť – jako podklad pro druhou etapu práce na projektu.