„Výsledky hlasování budou pro nás závazné,“ slibuje hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), že politici skutečně dají s důvěrou veřejnosti k dispozici 50 milionů.

Počítá se s tím, že podporu v rámci participativního rozpočtu získají především záměry spojené s vysazováním zeleně, opatření proti suchu, posilování bezpečnosti chodců, zlepšování občanské vybavenosti připravené ve spolupráci s radnicemi či podpora sborů dobrovolných hasičů, přiblížil oblasti, do nichž by měly peníze směřovat, náměstek hejtmanky Gabriel Kovács (ANO), k jehož kompetencím patří i oblast financí.

Navrhované zásady nicméně počítají s tím, že předkládané projekty musí splňovat předem daná pravidla: především musí sloužit veřejnému zájmu, investiční náklady musí tvořit nadpoloviční většinu výdajů – a v případě schválení je musí být možné zahájit do roka.

S návrhy projektů budou moci přicházet občané (počítá se s limitem dvou záměrů na osobu) i nejrůznější organizace. Ať už jde o spolky, neziskovky, nadace či nadační fondy či třeba církve, ale i příspěvkové či jiné organizace kraje. A také obce a města i jejich organizace.

Návrhy by mělo být možné předávat jak prostřednictvím webových stránek kraje, tak v „papírové podobě“: buď poštou, nebo předáním na podatelnu krajského úřadu. Následovat mají veřejná setkání s představením všech uskutečnitelných projektů, spojená i s veřejnou diskusí mezi navrhovateli a občany.

Rovněž následné hlasování veřejnosti má být možné jak elektronicky na webových stránkách, tak prostřednictvím papírových formulářů. Nikoli však jednotně po celém kraji, ale v rámci 26 menších celků – podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Aby měli vyrovnané šance obyvatelé měst i vesnic, má se hlasování v rámci každého obvodu ještě členit do tří kategorií podle velikosti obcí: do 500 obyvatel, od 501 do 3000 a nad 3000 obyvatel.

Ačkoli to na první pohled může působit poněkud složitě, hejtmanka Jermanová věří, že participativní rozpočet dokáže zapojit aktivní občany do dění v kraji. A hlavně nasměrovat peníze tam, kde by je lidé viděli nejraději. „Je to významný prvek demokratického rozhodování a aktivního občanství; cesta budování důvěry mezi veřejností a volenými zástupci,“ míní.

Obvody obcí s rozšířenou působností, podle nichž se má hlasovat v rámci participativního rozpočtu Středočeského kraje: Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Čáslav, Černošice, Český Brod, Dobříš, Hořovice, Kladno, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Kutná Hora, Lysá nad Labem, Mělník, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram, Rakovník, Říčany, Sedlčany, Slaný, Vlašim, Votice.